NS 29347/2013mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I-vvllvv

v vvlv l 'uvlvl v. lvlvvllvllvv .vv

27lB-213 usnesení NS ČR ko, tisková skupina 27268-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

Rozhodnutí NSČR Mgr. lng. Hýsková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 74360809, advokát, ID: HÝSKOVÁPETR795412 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Hýsková-Mgr. lng. anonymizovano Hýsková, Tyršova 1835/13, 12000 Praha 2, CZ ID DS: n7d2bd8

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 14:34:18

Gabriela Korešová 29.05.2016 09:43:47

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.2016 14:34:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

29.05.2016 09:43:47 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 07:26 Kontrolu provedl: Johnová Kateřina

30.05.2016 00:51

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv lv llvv vv. l l l lv v! vv vv . .vv-'VI'

27lB-213 usnesení NS ČR ko, tisková skupina 27268-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

Rozhodnutí NSČR JUDr. Žižlavský Michal, advokát, ID: ŽIŽLAVSMICH 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Michal Žižlavský-Žižlavský Michal, JUDr., advokát, široká 36/5, 11000 Praha 1, cz ID DS: wpaftkd

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 14:34:19

Gabriela Korešová 27.05.2016 18:13:44

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.2016 14:34:19

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 18:13:44 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 07:28 Kontrolu provedl: Johnová Kateřina

28.05.2016 02:08Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvlvvvv-v 'uv' 'uv' vv lv v-vvv-lvlvvvvlv

27lB-213 usnesení NS ČR ko, tisková skupina 27268-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

Rozhodnutí NSČR Mgr. Dvořáček Tomáš, IČ: 73630829, advokát, ID: DVOŘÁČETOMÁ 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Tomáš Dvořáček-Mgr. Tomáš Dvořáček, advokátní kancelář, Sokolovská 32/22, 18600 Praha 8, CZ ID DS: cy87dfm

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 14:34:16 27.05.2016 14:34:15

Gabriela Korešová 27.05.2016 15:14:33

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.2016 14:34:15

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 15:14:33 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 07:28 Kontrolu provedl: Johnová Kateřina

28.05.2016 02:08

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I II Ivvllv v... v 'vv' vv lv lvvlvvl lvl lvlv

27lB-213 usnesení NS ČR ko, tisková skupina 27268-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

Rozhodnutí NSČR Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích, IČ: 00026026, organizace resortu, ID: KZJICCB

Typ DS: OVM

K rukám KZC 226/2014 Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích, Goethova 1949/2, 37001 České Budějovice, CZ

ID DS: 9r5abdb Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 14:34:20

Gabriela Korešová 27.05.2016 14:34:20

Zprávu vypravil:

Doručeno:

27.05.2016 14:34:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 14:34:20 27.05.2016 14:35:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 07:30 Kontrolu provedl: Johnová Kateřina

28.05.2016 02:08Spisová značka:27IIdentifikace dotazu:27268-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 11:43 Kontrolu proved JIKorešová Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná DS:4 adresátůAdresátzMgr. Ing. Hýsková anonymizovano , nar. TYpľadvokát ID:HÝSKOVÁPETR7954 anonymizovano , IČ: 74360809, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:n7d2bd8 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Hýsková, firma: Mgr. Ing. anonymizovano Hýsková IČ: 74360809 Adresa: Tyršova 13/1835, 12000 Praha 2, CZ anonymizovano

Adresát:JUDr. Žižlavský Michal, advokát TYPľadvokát IDzžľžLAVSMICH 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:wpaftkd Stav DS Přístupná Název DS MICHAL ŽIŽLAVSKÝ, firma: JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ, advokát, ev.Č. 1274 IČ: 62104403

Adresa: Široká 5/36, 11000 Praha, CZ har. 22.02.1961

Adresátzer. Dvořáček Tomáš, IČ: TYPľadvokát IDzDVOŘÁČETOMÁ 2 73630829, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:cy87dfm Stav DS Přístupná Název DS TOMÁŠ DVOŘÁČEK, firma: Mgr. TOMÁŠ DVOŘÁČEK, advokát, ev.č. 13958 IČ: 73630829

Adresa: Sokolovská 22/32, 18600 Praha, CZ har. 27.08.1983 Adresát:KIajské státní zastupitelství v TYPľorganizace IDzKZJICCB

Českých Budějovicích, IČ: resortu 00026026, organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:9r5abdb Stav DS Přístupná Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích IČ: 00026026Adresa: Goethova 2/1949, 37070 České Budějovice, CZnepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 z 1 AAM112R