NS 29232/2015
--ČEHKADÚWű-I UMHAT umu 13mm.

KSBRLSI [NS ZQZSZIZŮIS-B-IŮ Usnesení

5-2015-1*

GH* *52335-151* a' resit

::G i a .ší-5.15.?? anonymizovano ł'

763 63 Halenkuvíce 173-I Immmmm

' WMkaWmth:-u maximum

uuuu'nmm ' "MAT [EH "umu 11mm.KSBR 31 INS 29232220154340 Usnesení

*5 5-2ü1 3

2855-15-i

resát:

anonymizovano Šestáküvá Hostišová 43 ?63 01 Hnstišuvá--'wmmmmWMWMIIW s ' mumde

-_'I|.T.... ..---:Hmmm m

Spisová značka:3lľIdentifikace dotazu:52838-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 12:22 Kontrolu provedl: Damborská Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzľng. Půček Miloslav, nar. Typľins. ID:PŮČEK MILO520925 1 25.09.1952, IČ: 18752926, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:i8byftf Stav DS Přístupná

Název DS Miloslav Půček, firma: lng. Miloslav Půček IČ: 18752926

Adresa: Nad Vyvozem 4876, Zlín, 760 05

nar. 25.09.1952 nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťována DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzVilímková anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická ID:VILÍMKOMAR1140483 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Vilímková, Ma anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresátzšestáková anonymizovano , anonymizovano , TYP: fyzická IDzšESTÁKORADK310587 2 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Šestáková, Ra anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112RKSBR 31 IB-lO

VK: U dle ref.

-originál do spisu, ISIR-D-DS (III) -IS-DS (III) - anonymizovano Sestáková-DS (III) na adresu uvedenou V U

kal. doruč., ISIR (PM), poté kal. 31.1.2017-zpráva IS

Brno 16.5.2016