NS 29103/2015
KSBR 31 INS 29103-2015-A-9 Ref:

Rozeslání rozhodnutí Vrchního soudu V Olomouci č. j. 3 VSOL 7 8/2016-A-9

-doručit: dlužníkovi-DS- III kal. doručenka + 5 dnů PM

V Brně dne 26. 5. 2016

Mgr. Ondřej Plíhal asistent soudce

Ě EEEEĚD nm man ?Emäm EE. Ě

Ěšăă 53:3 młfášämžmm MZH m Hmmm

Il

.PŠ _. Š:: ..Už ...E 1225:-

:Em mm 3m m. ?5:1 Emľauün 'Em s Eau ?EM

.Eăw

Spisová značkaz3lľIdentifikace dotazuz73502-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 12:59 Kontrolu provedl: Damborská Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátzštanglová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzšTANGLOJANA310362 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Štanglová, J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R