NS 28994/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vI-vv lv v l .v I-vlv 'ÚIV-v v I Iuvv Ivvvvv

93|usn. A-15, tisková skupina 43130-4/2016 LHŮTA Lhůta: 22.05.2016

3 VSPH 734 2016.doc 2016/04/19 14:02:51 SLUNA s.r.o., IČ: 25593013, právnická, ID: SLUNA S.R25593013 1

Typ DS: Po Číslo věřitele: 1

SLUNA s.r.o., Popovice, u|. 1. máje 8, okres Uherské Hradiště, PSČ 686 04 ID DS: hm92vwz

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.05.201615:19:55 12.05.201615:19:56

Ivana Bártlová 12.05.201616:38:49

Zprávu vypravil: Doručeno:

12.05.201615:19:55 12.05.201615:19:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 16:38:49 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 07:25 Kontrolu provedl:

13.05.2016 02:20

Holubová MarkétaSpisová značkaz93IIdentifikace dotazuz43130-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:12.05.2016 13:23 Kontrolu proved JIBártlová Ivana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresát:SLUNA s.r.o., IČ: 25593013, Typľprávnická ID:SLUNA S.R25593013 l právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:hm92vwz Stav DS Přístupná

Název DS firma: SLUNA s.r.o. IČ: 25593013 Adresa: Popovice, ul. l. máje 8, okres Uherské Hradiště, PSČ 686 O4

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R