NS 28637/2015
,-mwlmmpunm zad" MMÉF u 'du 'á .1 mini mu'mm Tyl"-luummuuuulu unuuuuum !umu |l| |

Mahäumhípüumn] ' minulým ... r ' l * B ů-E 1-1 i* zn. 72 [NS IEEETHÚIS 3-10 rüzh. u udvułání-imum, lh 31:5, LHmmm www :m Vinš, 10.12-1934 dn: ..h-mu M, Majeruvé 53

DMAMImm ,Mm_mmn H 27801 Kralupyr nad ľltavúu

MWMM

WIEWWWN Immmmnmjť-r ..-.....,;;;-'. T' ::EI ľxfä

.mammath r ŮHM

"3 .4;_ jed?, hmmm f ' 1--?Arm

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-II-lvv-vv vlvvl lvvv v! lvl vnuvvvlvnvv I

72lB-10 rozh. o odvolání-odmítnuto, |h 31/5, L, tisková skupina 38750-4/2016 LHŮTA Lhůta: 31.05.2016

1 vsph 472 2016 schválené 2016/04/20 11:33:02 Mgr. Zapletal anonymizovano , anonymizovano , IČ: 01918893, ins. správce, ID: ZAPLETAPETR850327 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Zapletal-Mgr. anonymizovano Zapletal, Argentinská 286/38, 17000 Praha 7, CZ ID DS: mpxwuy8

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

29.04.2016 14:33:12

Lukáš Gocala 02.05.2016 08:18:19

Zprávu vypravil: Doručeno:

29.04.2016 14:33:11 29.04.2016 14:33:12

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.05.2016 08:18:19 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.2016 07:43 Kontrolu provedl: Kameníková Zdeňka

03.05.2016 00:45