NS 28613/2015
Krajský 511ml v üstravě Havlíčküvu nábřeľí 34 TZS El üstrava

www . WWW ""5 w'-

.-.I:_-_: r.. .:..II-l JE l Ě 55.' 4;''_ "" _ k i: z .--u-| --\||||N|IHIIM|||HMIM||ül'lłllHWüllü N WWW |l|ł x; .l ::T1 _-l || . i .

31 !NS IEĎISIIŮIS :HZ usnµăü

7-. . .' í' í-r-L I ' "' anonymizovano Uruha w. .I. I

J a ruslavagfgff'

._, :Il:I _.. . '. ' .ls-.'.:-'1; I'_FM mv. Raise mann: KÚVA 735 m Havířuv-Městu

.1 Í'Ů ł aplikacím Mäiiípl'unll

_ all... ' _ _.--_r-.Ii.. _ . iu. I. ' .In .;o:-.:r'I-.r',~_r.r.-.-e-'ç::'~.:.;: .: 5 _. . _Spisová značkaz3lIIdentifikace dotazu:110593-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 07:24 Kontrolu provedlzřµanclová Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»ována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátzüruba anonymizovano , anonymizovano , Tbř» fyzická IDzURUBA PAVE230965 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Uruba, Pa anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R