NS 28602/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlllvvvv v-v lvl

40lA-8 Usn. VS ZPL, tisková skupina 93751-4/2016 LHŮTA Lhůta:

2 VSOL 1268-2015.doc 2016/04/28 12:44:47 Gemite EU s.r.o.-v likvidaci, IČ: 26098253, právnická, ID: GEMITE EU26098253 1 Typ DS: P0

Gemite EU s.r.o.-v likvidaci, Velkomoravská 378/1, 69501 Hodonín, CZ ID DS: c3d72q3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.05.2016 14:05:53

Monika Kalábová 12.05.201619:03:53

Zprávu vypravil: Doručeno:

12.05.2016 14:05:52 12.05.2016 14:05:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 19:03:53 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.05.2016 06:20 Kontrolu provedl:

13.05.2016 02:00

Kalábová MonikaSpisová značkaz4OIIdentifikace dotazuz93751-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:12.05.2016 12:02 Kontrolu provedl: Kalábová Monika

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresát:Gemite EU s.r.o.-v likvidaci, Týpľpmávnioká ID:GEMITE EU26098253 l IČ: 26098253, právnická Údaje o schránce: tyszO ID DS:03d72q3 Stav DS Přístupná Název DS firma: Gemite EU s.r.o.-V likvidaci IČ: 26098253 Adresa: Velkomoravská 1/378, 69501 Hodonín, CZnepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Referát:

KSBR 40 I-A-8

Usnesení VS A-8

Doruč: -dlužníkovi do DS-není-Ii zřízena-poštou, ob č. |.

V Brně dne 12.5. 2016