NS 2846/2016
u. Mummlm !rumu WT

ł lllüllüüllü l||||

*12 ů E 1EIH52WZD usmmuwünda. mm. 126310

||HN|II|M|H|IIIMMMIIIM|I I!

-5 2 ü 'I ü-1 i USDLWIIJ154A13.I'I'D manonymizovano Kašpar nar. 1980 Záhřežská 1654175 máma 7a? 01 Šumperk

. .mmmuăhm

-. mtb-1:51..thaf.:-'*'"

Spisová značkazlöľIdentifikace dotazu:61442-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 10:20 Kontrolu proved JZHlochová Alena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKašpar anonymizovano , anonymizovano , ?30% podnikajíc: ID:KAŠPAR KARE020680 l IC: 70003793, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Kašpar, Ka anonymizovano , 70003793

Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R