NS 27897/2015
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- vvvvlvv lvu' vlvv lvvvvvvvvlvvvl l

37lUsn. VS-A-15 15/6, tisková skupina 66757-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

366-16.docx 2016/05/20 09:37:46 ALLFIN HOLDING, a.s., IČ: 26237563, právnická, ID: ALLFIN H026237563 1 Typ DS: PO

ALLFIN HOLDING, a.s., Hybešova 985/30, 60200 Brno, CZ

ID DS: saucquh

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 11:01 :32 06.06.2016 11:01:32

Iveta Hanzlová 06.06.2016 11:16:03

Zprávu vypravil: Doručeno:

06.06.2016 11:01:32

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 11:16:03 EV11: PřihlásiIa se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 07:27 Kontrolu provedl: Boháčková Ivana

07.06.2016 01 :17

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-v-lvlvlv lv-I v- I I vvv Iv-lvl-u

37lUsn. VS-A-15 15l6, tisková skupina 66757-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

366-16.docx 2016/05/20 09:37:46 Honest Company s.r.o., IČ: 28310918, právnická, ID: HONEST C028310918 1 Typ DS: PO

Honest Company s.r.o., Primátorská 296/38, 18000 Praha 8, CZ

ID DS: m73p6bj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 11:01:36

Iveta Hanzlová 16.06.2016 11:01:36

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

06.06.2016 11:01:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300l2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

Kontrolu provedl: Boháčková Ivana

16.06.2016 11 :01 :36

20.06.2016 08:44 19.06.2016 00:02KONEC VÝPISU

Spisová značka:37IIdentifikace dotazu:66757-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 08:57 Kontrolu proved :ZHanzlová Iveta

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůV

Adresát:ALLFIN HOLDING, a.s., IC: TYPIprávnická ID:ALLFIN H026237563 1 26237563, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:saucquh Stav DS Přístupná

Název DS firma: ALLFIN HOLDING, a.s. IČ: 26237563

Adresa: Hybešova 30/985, 60200 Brno, CZ

V

AdresátzHonest Company s.r.o., IC: Typľprávnická IDzHONEST C028310918 1 28310918, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:m73p6bj Stav DS Přístupná

Název DS firma: Honest Company s.r.o. IČ: 28310918

Adresa: 414, 76312 Zádveřice-Raková, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů

z toho DS nenalezena pr0:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R