NS 276/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v! v . vv lv-Il' v lvl' l l l vlvvvvvvvv

27lA-12 usnesení VS ko, tisková skupina 17476-5/2016 LHŮTA Lhůta: 17.06.2016

4 VSPH 0550 2016 potvrzen 2016/05/13 08:59:12 LONBORGGAARD s.r.o. "v likvidaci", IČ: 28108582, právnická, ID: LONBORGGA28108582 1 Typ DS: P0

LONBORGGAARD s.r.o. "v likvidaci", Palackého nám. 59, 38001 Dačice, CZ ID DS: whxi5ng

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 30.05.2016 07:44:58

Gabriela Korešová 01.06.2016 10:02:55

Zprávu vypravil: Doručeno:

30.05.2016 07:44:58

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 10:02:55 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 08:09 Kontrolu provedl:

02.06.2016 00:17

Johnová Kateřina

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'lv-vv

27l

VI-v lvvl 'IU-vv -Ivlllvvlv-

A-12 usnesení VS ko, tisková skupina 17476-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 17.06.2016

4 VSPH 0550 2016 potvrzen 2016/05/13 08:59:12 Frank Rainer, podnikající F0, ID: FRANK RAIN 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Rainer Maria Josef Emil Frank-Frank Rainer, advokát, Holečkova 105/6, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: sfmhn4n

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

30.05.2016 07:44:57

30.05.2016 07:44:56 30.05.2016 07:44:57

30.05.2016 09:55:39

31.05.2016 07:26 31.05.2016 01 :01

Gabriela Korešová 30.05.2016 09:55:39

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Johnová KateřinaSpisová značka:27IIdentifikace dotazuzl7476-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 07:21

Kontrolu proved JIKorešová Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresát:LONBORGGAARD s.r.o. "v likvidaci", IČ: 28108582, právnická

Údaje o schránce: typzpo

Název DS firma: LONBORGGAARD s.r.o.

IČ: 28108582

Adresa: Palackého nám. /59,

Adresát: Frank Rainer, podnikající FO

Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

nar. 17.01.1962

CZ

38001 Dačice,

FO

Název DS RAINER FRANK, firma: RAINER FRANK, IČ: 66238897 Adresa: Holečkova 6/105, 15000 Praha,

Typľprávnická

1D DS:thi5ng

"v likvidaci"

CZ

Typľpodnikající

ID DS:sfmhn4n advokát,

IDzLONBORGGA28108582

Stav DS Přístupná

I D: FRANK RAIN

Stav DS Přístupná ev.č. 50009

1nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 Z 1

AAM112R

KC:

1) usnesení VS A-12 zašli-DS-P TIII: a) dlužnüçovi-LONBORGGAARD s.r.o. V likvidaci , Palackého nám. 59, 380 01 Dačice b) likvidátorovi-Rainer Frank, advokát, AK Velíšek & Podpěra, advokátní kancelář s.r.o., Holečkova 105/6, 150 00 Praha 5

2) usnesení A-6 s vyznačenou doložkou právní moci zašli: a) obchodní rejstřík zde-místní dor. b) Městský úřad Dačice, Obecní živnostenský úřad-DS-P TIII

3) po vrácení doručenek spis založ na spisovnu

SL 14/05/2016 poplatkově prověřeno 24.5.2016, Bc. Turková