NS 27488/2012


" "3 WWIEI'IIIUHŮU ML i' m Nil W WWW M

!1116-2*'EÚEEE-ň-

"ii I " sama 21mm P1340 Rozhodnutiu '~ ~ *a ~' láni; lh. :1:1.'mi' a I 1' h .l .nu r. ÍŮL 1. :É .. m Huhalnvá Dmnm u-Mar. 10.04.1554 Iüdnlduhi.. Hidden: dn--Dlnuhú 320 mnm-Hmm 46312 Liberec f Mlmwm; lm ł / /W MM F k 'uMiami!" MMMMWSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v--lvlvvlvvlvv vlvv .vv v Ivvvl-lvvv lv

86lP13-10 Rozhodnutí o odvolání; lh. zpl., tisková skupina 39838-4/2016 LHŮTA Lhůta:

2 VSPH 582-14 změna P se 2016/04/12 12:43:17 Mgr. Drhová Andrea, IČ: 71467637, advokát, ID: DRHOVÁ ANDR 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Andrea Drhová-Mgr. Andrea Drhová, advokátka, Semická 2026/10, 14300 Praha 4, CZ ID DS: vjvhrwc

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

13.05.2016 15:15:41 13.05.2016 15:15:43

Bc. Lenka Lebedová 23.05.2016 15:15:43

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

13.05.2016 15:15:42 13.05.2016 15:15:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 15:15:43 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

24.05.2016 08:21 Kontrolu provedl: Balatková Martina

24.05.2016 00:03KONEC VÝPISU

'--u-----v--v--Iv-v--J v v-J'v-v-v--v-u v u v v v v v v v u u l I v v v v v v v v u W-v-lvvvv

Spisová značka: 86lIdentifikace písemnosti: P13-10 Rozhodnutí o odvolání; |h. zpl., tisková skupina 39838-4/2016 Umístění: LHŮTA Lhůta:

Doručované písemnosti: 2 VSPH 582-14 změna P se 2016/04/12 12:43:17 Adresát: JUDr. Litvan Martin LL.M., anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66212910, ins. správce, ID: LITVAN MART630123 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Příjemce dle DS: Martin Litvan-JUDr. Martin Litvan LL.M., Fügnerovo náměstí 1808/3, 12000 Praha 2, CZ ID DS: s3wx9qd

Způsob doručení: Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Stav doručení: Doručeno z. 300/2008 Sb., §20, 1le: Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

Odesláno do DS: 13.05.2016 15:15:45 Zprávu vypravil: Bc. Lenka Lebedová

Dodáno do DS: 13.05.2016 15:15:46 Doručeno: 13.05.2016 15:20:15

Přehled událostí: 13.05.2016 15:15:45 EVO: Datová zpráva byla podána.

13.05.2016 15:15:46 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 15:20:15 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrola doručení: 16.05.2016 07:15 Kontrolu provedl: Balatková Martina

Poslední kontrola v 14.05.2016 02:24 KONEC VÝPISU