NS 27316/2015


THIII.

ł. 'IIUŮÉ-SvIUIü-I'

Slf'H 94 [NS 2?316f2015-P13'4~U5ncsení u . " í I'üZhüdIlutí soudu Latupně (bez :měny stavu)Súüa Dustálüvá nar. 1955

K Bütiüi 145W?

10] DÚ Praha ID sv: 13:mmmňmHüMkü-ihll- HimHmm||||ll|l|l|l|||l||||||||||l|l||ll||I||l| "'w'mmwnm PWSIezska' m

2 LETEIÉ15 #DD ŮÉÉ 51155 PHAHH 2 0mm z 109 00 Praha 10-Horní '-j' l = IPÉJ üü

HE" *I I ł . MSPH 94 INS 27316f2ü15-P13-4-U5nesení u mšeni rozhüdnuti ::nudu 1.5tumü (bi- 1 změny stavu)

Ě EE:"""""'""""-atel: Městský soud v Praze Slezská 9 121] [HI Praha 2

Dhaulagiri-Huňa. L l Wanna-a. u-:.umvus11im mm 1 u mm MHL i! 1......-Us sení o ní l'üZhüdJlutÍ suudu 1.5tupně bez šny stavu)

'k

Jiskra nar. ?3 Nad gi-. ŮŮU FHZÍI'ĚI ií.ť'..!'-iu H' || "H i :JarA prlnuvliti til- .... Jumamww a " IÉ-uąhuiúi-m ___ ..._ __ u u..-ł, u-. I: m l: I'-?MEWMHHHHI nuuuuuupřnüh'ITP III.TypIIIcMłwiuíliuýdłpBemmIHlodshhłmařJ

Prohlášení dmůnjidho urgánu: u mi mu) odepławdne .nad :nudu

H P' w Emi? ...... . " Mamlm,mmtmm1mmm ntătusiutełnuitllrllfwl mnłnănnuhatplsemni mümmíimlslidmuůmí. mnm mmrmmtpmmm mammrm-mm I:I mmmmnm-ümm ........ phłmnélm poułenl'. üdepfmf nnłetí :Hity [písemnosti] Irrh mm -hezmdanídůwdu amSárka Šulavá

JMJWWD l: łädnimu dodání :ăilllqr ÍFÍSEIHMHH nebyla pushytnuta nłłbytnä Hułinnüst dmJméno a přijmení Huby, která nepusmla una-:hymnu mułlnnnn I: dmlăní :isilhy ípísannnsli]

IJ náskde Wu huby-tm! Mirun] byla WH!!! mimi listnł-předáním písemnéhupmiení.WWWWM

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vl-vl-v-v -I v Iuvu 'uv Ivvvlvl I .vv-'UI

94|

-P13-4-Usnesení o zrušení rozhodnutí soudu l.stupně (bez změny stavu), tisková skupina 32003-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.06.2016 zrušení usnesení 94 INS 2016/05/13 11:47:24 JUDr. Lužová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 44686650, ins. správce, ID: LUŽOVÁ JIŘI646118 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Lužová-JUDr. anonymizovano Lužová, Dušní 866/22, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: jx6yac9

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.2016 07:49:10

anonymizovano Hulešová 16.05.2016 12:20:54

Zprávu vypravil: Doručeno:

16.05.2016 07:49:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 12:20:54 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 27.05.2016 13:24 Kontrolu provedl:

17.05.2016 00:59

Hormandlová ZlatušeSpisová značkaz94IIdentifikace dotazuz32003-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.05.2016 13:33 Kontrolu provedlaiHulešová anonymizovano

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresát: JUDr. Lužová anonymizovano , nar. Typ=1ns. IDzLUŽOVÁ JIŘI6461 anonymizovano , IČ: 44686650, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR ID Dszjx6yac9 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Lužová, firma: JUDr. anonymizovano Lužová IČ: 44686650 Adresa: Dušní 22/866, 11000 Praha 1, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzDostálová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzDOSTÁLOSOŇA270655 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Dostálová, S anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzJiskra anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická 1D:JISKRA JAN 130573 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Jiskra, anonymizovanoDotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Referát k usnesení 94 I-P13-4

Kancelář : usnesení zveřejněte V IR a dále doručte -dlužnlkovi

-věřiteli P 13

-insolvenčnímu správci

-doručujte do datové schránky, pokud nelze doručit do DS, doručujte poštou ob. typ III na adresy dle ISIR

L: Dor. + 15 dnů

Dne 13.5. 2016 Romana Štipáková vyšší soudní úředniceKanceláři předáno dne: 13.5.2016Vypraveno dne: 13.5.2016

Vypravil/a: Hulešová