NS 27310/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"- lvllv vvvv l

lv "VI lv v Ivvvvvvlvv .v

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 131

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Cheb (Katastrální úřad pro Karlovarský kraj), Nová 2/1452, 35002 Cheb, CZ ID DS: z4xiech

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:09:02

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 11:20:43

24.05.201610:09:01 24.05.2016 10:09:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 11:20:43 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:05 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vvvv Ilvvv vlvvl .vv-v v . v v. Ivv .VÚV-vv.

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrálníiúřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 132

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Karlovy Vary (Katastrální úřad pro Karlovarský kraj), Sokolovská 875/167, 36005 Karlovy Vary, CZ

ID DS: 62zid8n Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 10:08:58

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:19:59

24.05.2016 10:08:57 24.05.2016 10:08:58

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:19:59 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:08 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-lvvlvv .vv-lvvl I-vl vI-I vvvlvvvvvvlv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrální úřad proILiberecký kraj, IČ: 00213713, obch.náz. Katastrální pracoviště Česká Lípa, ostatní OVM, ID: KATASTRAL00213713 1

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Česká Lípa (Katastrální úřad pro Liberecký kraj), Střelnice 2956, 47001 Česká Lípa, CZ

ID DS: m6iieb8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:09:41

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:28:49

24.05.2016 10:09:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:28:49 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:07 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v". v lvvl lv lvl 'Il v vvlvv-Ulvv lvlv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 127

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Frýdlant (Katastrální úřad pro Liberecký kraj), Míru 163, 46401 Frýdlant, CZ ID DS: thieb4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:09:42

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:38:43

24.05.2016 10:09:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:38:43 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:07 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-v. Ivvvlvvl-Iv-l-I I v l lv lv' Ilvvvvvlv I

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 128

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Liberec (Katastrální úřad pro Liberecký kraj), Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec, CZ

ID DS: 85aiehj Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 10:09:46 24.05.2016 10:09:47

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:13:13

24.05.2016 10:09:46 24.05.2016 10:09:47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:13:13 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:09 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v-Invlvv-v .lv-v l lv vvvlv v . v lvlvvv-Ulv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 126

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Semily (Katastrální úřad pro Liberecký kraj), Pekárenská 34, 51301 Semily, CZ ID DS: p8tiek7

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:09:42

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 06:26:56

24.05.2016 10:09:41 24.05.2016 10:09:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 06:26:56 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:04 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 00:26

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-Iv Ivvul vlvv-I vvvvl vlvl-lvlvlvv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrální úřad proIStředočeský kraj, IČ: 00213683, obch.náz. Katastrální pracoviště Kolín, ostatní OVM, ID: KATASTRAL00213683 1

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště KoIín (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Rorejcova 8, 28002 Kolín, CZ ID DS: 5x6ieg8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:09:44

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 11:29:35

24.05.2016 10:09:44 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:09:44 24.05.2016 11:29:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:04 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-le-'li--v-vvvlll .v-I II I-vv vvvl Ivvvvvlvlvlvlvv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrálníiúřad pro Středočeský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Příbram, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 56

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Příbram (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Pod Šachtami 353, 26101 Příbram, CZ

ID DS: gtqiesw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:09:47

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:12:37

24.05.2016 10:09:47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:12:37 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:09 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvvv-v v. -lvl v. lvvv lvvvv-l-vvvvllvlvvlv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrálníiúřad pro Středočeský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Benešov, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 89

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Benešov (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Tyršova 1902, 25616 Benešov, CZ

ID DS: k3piejs Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:09:45 24.05.2016 10:09:46

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 06:23:15

24.05.2016 10:09:45 24.05.2016 10:09:46

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 06:23:15 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:05 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 00:26KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

"-J'v-'li--v-IvaIIIIvIv-Ivl lv' lv vnuvvlvvv-I .v

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrálníiúřad pro Středočeský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 92

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Mladá BoIesIav (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav, CZ

ID DS: 24dievx Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 10:09:49 24.05.2016 10:09:48

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:48:21

24.05.2016 10:09:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:48:21 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:06 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vvvlvlvl VI lvvvl vvvvl "uvvlvlvllvllvvl

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrálníiúřad pro Středočeský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Kutná Hora, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 91

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Kutná Hora (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora, CZ

ID DS: quieph Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:09:45

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:26:17

24.05.2016 10:09:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:26:17 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:07 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v-lvvllvvvlvv l v l-lv vvvv I-vl vv lvvlvlvvl

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrálníiúřad pro Středočeský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Mělník, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 55

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Mělník (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník, CZ

ID DS: zp7iepe

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:09:52

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 11:58:59

24.05.2016 10:09:52 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:09:52 24.05.2016 11:58:59

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:02 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-'----v-vvvvl l v 'UVU-lvvlv vv 'vuvlvval-vlv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 129

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Slaný (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Netovická 376, 27401 Slaný, CZ ID DS: vuyiejn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.201610:12:33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:45:38

24.05.201610:12:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:45:38 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:06 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :10

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J'v-v-i--v-vvvvvluv vvvl .vv l Ul-lv vll I-'l'lvl'vl v

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrálníiúřad pro Ústecký kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, ostatní OVM, ID: KATAST RAL 1 18

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Ústí nad Labem (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem, CZ

ID DS: pt3iex2 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.201610:12:12

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.201611:27:51

24.05.201610:12:10 24.05.201610:12:12

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 11:27:51 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:04 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvvvlvvllvl

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrálníiúřad pro Ústecký kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Louny, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 106

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Louny (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny, CZ ID DS: knxiewn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.201610:12:06 24.05.201610:12:07

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:02:01

24.05.201610:12:06 24.05.201610:12:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 12:02:01 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:02 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-v-vlvlvvl l-vvv Il.

'vv-v VI l .vv-lv .v

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, obch.náz. katastrální pracoviště Žatec, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 119

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Žatec (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), Smetanovo náměstí 1018, 43811 Žatec, CZ

ID DS: 4vbieqq Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.201610:12:34

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:03:11

24.05.2016 10:12:34 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.201610:12:34 24.05.201612:03:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:02 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :10KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-lvl-vv-vv I'll. lvvv vllvl vvav-vl lv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrální úřad pro Ústecký kraj-Katastrální pracoviště Litoměřice, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 125

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Litoměřice (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), Žitenická 3l1218, 41201 Litoměřice, CZ

ID DS: jarieq2 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.201610:12:35

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:25:38

24.05.201610:12:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:25:38 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:08 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :10KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvvvlv

..v 'vv-lv vI-vvl 'VIVI-

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51 Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 130 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Most (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), Jana KubeIíka 223, 43401 Most, CZ ID DS: 6m9iejj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:12:27

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:17:55

24.05.2016 10:12:27

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:17:55 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:08 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :10

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

Ivvvlvvlv l-II .I'vv vv. I -I-vvvvluvl-

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrálníiúřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, IČ: 71185194, ostatní OVM, ID: KATASTRAL71185194 4

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Teplice (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), J.V.S|ádka, P.O.BOX 3 10/1151, 41501 Teplice, CZ

ID DS: e2siex6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:12:25

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:12:15

24.05.2016 10:12:25

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 12:12:15 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:01 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :09KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v .vv-v v .vv l .vv v lv l lv- vvlv-vvlv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 71185194, obch.náz. Katastrální pracoviště Děčín, ostatní OVM, ID: KATASTRAL71185194 1

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Děčín (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), Tržní 24/1906, 40590 Děčín, CZ ID DS: rkziest

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.201610:12:30

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:14:41

24.05.2016 10:12:29 24.05.201610:12:30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:14:41 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:08 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :10

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--vlvvvlvv I lvl" llvv 'vv-v l I

Ivvv I 'lvu-v

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1 Typ DS: PO

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 10:08:55

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 09:02:00

24.05.2016 10:08:54 24.05.2016 10:08:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 09:02:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:03 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:26

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

v I vvvlv vvv I-vvl 'vv' I-vvvv l I vvulvv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51

Katastrálníiúřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 71185194, ostatní OVM, ID: KATASTRAL71185194 3

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Chomutov (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), 2/797, 43011 Chomutov, CZ ID DS: bvniewr

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:12:29 24.05.2016 10:12:28

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:25:02

24.05.2016 10:12:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:25:02 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:08 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01 :10v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lv! 'uvvv vu l-l v vvv vlvl I I vvvvvu-

A-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:08:56

24.05.2016 10:08:56

24.05.2016 10:08:56 24.05.2016 10:12:46

25.05.2016 06:09 25.05.2016 01 :09

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:12:46

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvvlv lv 'VI' vlvv-v lvvvlv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 10:08:57

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 09:23:10

24.05.2016 10:08:57 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:08:57 25.05.2016 09:23:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:02 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:26

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v-I Ivvvvvv--vv lvv lvvvv vv' lvvlvl "v

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 85619-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

3 VSOL 97-16.doc 2016/04/27 07:04:51 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18l3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 10:08:53

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 10:08:53

24.05.2016 10:08:53 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:08:53 24.05.2016 10:10:23

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:09 Kontrolu provedl:

25.05.2016 01 :09

Kudzbelová lvaSpisová značka:281Identifikace dotazu:85619-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 07:54 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:26 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:26 adresátů přístupná DS:26 adresátůAdresátzDESPERADOS s.r.o., IČ: 25423754, Typľpmávnická 1D:DESPERADOZ5423754 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:5byu69p Stav DS Přístupná Název DS firma: DESPERADOS s.r.o.

1Č: 25423754

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

Adresát:RALT COMPANY s.r.o., IČ: TYPľprávniCká 1DzRALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

AdresátzAdministrace insolvencí CITY TYPľins. 1D:ADM1NIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. 1Č: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2terX3 Stav DS Přístupná

V

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.C. 12796 1Č: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzčR-Krajské státní Typľorganizace 1D:CRKZJ1MBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typzoVM ID DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství V Brně 1Č: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Karlovarský"ľYPľostatIú_(N04 IDzKATASTRÁL 131 kraj, Katastrální pracoviště Cheb, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM REQ 1D DS:z4xieCh Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Cheb (Katastrální úřad pro Karlovarský kraj) 1Č: 71185232

Adresa: Nová 1452/2, 35002 Cheb, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Karlovarský"ľYPiostatIú_(N04 IDzKATASTRÁL 132Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 5 AAM112Rkraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, ostatní OVM Údaje O schránce: typ OVM REQ 1D DS:622id8n Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Karlovy Vary (Katastrální úřad pro Karlovarský kraj) 1Č: 71185232

Adresa: Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Liberecký 'ľYPľostatmú_
Adresa: Střelnice /2956, 47001 Česká Lípa, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Liberecký 'ľYPľostatmú_
Adresa: Míru 163, 46401 Frýdlant, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Liberecký 'ľYPiostatmú_
Adresa: Rumjancevova 149/10, 46065 Liberec, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Liberecký 'ľYPľostatmú_
Adresa: Pekárenská 34, 51301 Semily, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľypľostatmú_
Adresa: Rorejcova 8, 28002 Kolín, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľYPľostatmú_


Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 5 AAM112R1Č: 00213683

Adresa: Pod Šachtami 353, 26101 Příbram, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľYPľostatmú_
Adresa: Tyršova 1902, 25616 Benešov, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľYPľostatmú_
Adresa: Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľYPľostatmú_
Adresa: Rudní 432/4, 28434 Kutná Hora, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľYPľostatmú_
Adresa: Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľYPľostatmú_
Adresa: Netovická 376, 27401 Slaný, CZ

AdresátzKětastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL 118 kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM REQ ID DS:pt3iex2 Stav DS Přístupná Název DS tirma: Katastrální pracoviště Ústí nad Labem (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) 1Č: 71185194

Adresa: Krčínova 797/2, 40007 Ústí nad Labem, CZ

AdresátzKětastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL 106 kraj, obch.náz. Katastrální

Tisk CCA Group a.s. Strana 3 z 5 AAM112Rpracoviště Louny, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ OVM_REQ ID DS:aniewn Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Louny (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) 1Č: 71185194

Adresa: Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny, CZ

AdresátzKětastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL 119 kraj, obch.náz. katastrální pracoviště Žatec, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ ID DS:4vbieqq Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Žatec (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) 1Č: 71185194

Adresa: Smetanovo náměstí 1018, 43811 Žatec, CZ

AdresátzKětastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL 125 kraj-Katastrální pracoviště Litoměřice, ostatní OVM Údaje o schránce: typ OVM REQ ID DS:jarieq2 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Katastrální pracoviště Litoměřice (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) 1Č: 71185194

Adresa: Žitenická 1218/3, 41201 Litoměřice, CZ

AdresátzKětastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL 130 kraj, Katastrální pracoviště Most, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:0VM_REQ ID DS:6m9iejj Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Most (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) 1Č: 71185194

Adresa: Jana Kubelíka 223, 43401 Most, CZ

AdresátzKětastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL71185194 4 kraj, Katastrální pracoviště Teplice, IČ: 71185194, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ ID DS:e2sieX6 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Katastrální pracoviště Teplice (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) 1Č: 71185194

Adresa: J.V.Sládka, P.O.BOX 3 1151/10, 41501 Teplice, CZ

AdresátzKětastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL71185194 1 kraj se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 71185194, obch.náz. Katastrální pracoviště Děčín, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ ID Dszrkziest Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Děčín (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) 1Č: 71185194

Adresa: Tržní 1906/24, 40590 Děčín, CZ

AdresátzKětastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM 1D:KATASTRÁL71185194 3 kraj se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 71185194, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ ID DS:bvniewr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Katastrální pracoviště Chomutov (Katastrální úřad pro Ústecký kraj)Tisk CCA Group a.s. Strana 4 z 5 AAM112R

1Č: 71185194 Adresa: 797/2, 43011 Chomutov, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátůz toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 5 z 5 AAM112R