NS 27301/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvvllvlv vvlv v--lv Iv-vv-l

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 vs0L 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.2016 12:29:44

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:29:44

18.05.2016 12:29:43 18.05.2016 12:29:44

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 12:29:55 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:52 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01 :42

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

"-J'v-'li--v-vlllllvl VI . ...vvvv-lvvl-l

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Finanční pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno l, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANCNI URA6921

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště Brno l. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop 819/25, 60200 Brno, CZ ID DS: r4pn6hp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 12:29:41

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 19.05.2016 07:30:06

18.05.2016 12:29:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.2016 07:30:06 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 06:05 Kontrolu provedl:

21.05.2016 00:33

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vvvl v.-v-vl I lvl. u vvvv l 'vv- v Ivvvvv

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Boskovice, ostatní OVM, ID: KATASTRAL00213730 14

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Boskovice (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), Hybešova 5l1007, 68011 Boskovice, CZ

ID DS: tspieap Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201612:33:38

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:51 :22

18.05.201612:33:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 12:51:22 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:50 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01 :43KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvllvlllv 'vlvv llvvl-Ulva I'll Ivlvvvvlvv

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrální úřad proIJihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Blansko, ostatní OVM, ID: KATASTRAL00213730 15

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Blansko (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), Seifertova 1336/6, 67801 Blansko, CZ

ID DS: 3vvid79 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201612:33:37 18.05.201612:33:38

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 14:02:33

18.05.2016 12:33:38 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.201612:33:38 18.05.2016 14:02:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:45 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:43KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

lv" lvvv v! lv lvlv 'vv' I vlv Ilvlvvv Il'

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrální úřad proIJihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Hodonín, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 111

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Hodonín (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), DobrovoIského 1/255, 69501 Hodonín, CZ

ID DS: rbniecm Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201612:31:37 18.05.201612:31:38

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:42:54

18.05.2016 12:31 :37 18.05.2016 12:31 :38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 12:42:54 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:51 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:42KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vllvvlvlvvv v lvl .vv l v'vv l llvvvvvlv-vvl

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL71185241 3 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou, CZ

ID DS: 932hu59 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201612:33:38

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:59:24

18.05.201612:33:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 12:59:24 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:49 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:43KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v-'ÚIV-v .vv vlvvv lvv 'vlvv vulvlvvvvvvv

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, obch.náz. Katastrální pracoviště Náchod, ostatní OVM, ID: KATASTRAL71185241 1

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Náchod (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), Hrašeho 11, 54701 Náchod, CZ

ID DS: wtqhu7a Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.2016 12:33:43

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 19.05.2016 06:12:39

18.05.2016 12:33:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.2016 06:12:39 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 06:05 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

21.05.2016 00:33KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-lv Il'le v-vvl Illvv v Il' lvu-v lIv-u-v

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL71185241 4 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Trutnov (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), Horská 822, 54101 Trutnov, CZ

ID DS: saehuy9 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201612:33:39 18.05.2016 12:33:40

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:35:56

18.05.201612:33:39 18.05.2016 12:33:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 12:35:56 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:52 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:43KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v-Ivvvvvv v-vv I-vv vv-l lv Ivvvuv llvvv

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL71185241 5 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Jičín (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), Šafaříkova 842, 50601 Jičín, CZ

ID DS: xhthvam Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.2016 12:33:43

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:38:40

18.05.2016 12:33:43 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 12:33:43 18.05.2016 12:38:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:51 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:43KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

'VÚV-"vv v! "v lvlvl lvl-v vvvvul vvvvvv

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Nový Jičín, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 85

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Nový Jičín (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj), Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín, CZ

ID DS: 9u8hwpc

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 12:31 :35 18.05.201612:31:35

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:06:21

18.05.201612:31:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 13:06:21 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:48 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:42KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vvvvl v . l-Ivvv lvvvv v .vv lvl Il vvvvl

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 75 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Olomouc (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), Vejdovského 1148/2a, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: ugsied2 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201612:31:34 18.05.201612:31:35

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 14:01:31

18.05.2016 12:31 :33 18.05.201612:31:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 14:01 :31 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:45 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:42KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

Ivvll 'vn' lv-l l lv' 'vv' lvvvlv I l lvlvlvvv

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrálníiúřad pro Olomoucký kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Prostějov, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 30

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Prostějov (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), Komenského 14/82, 79601 Prostějov, CZ

ID DS: spuieia Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201612:29:38

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 14:27:17

18.05.2016 12:29:38 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.201612:29:38 18.05.201614:27:17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:44 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:42KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvlvluv vlvvl lv-v I'llv vlvvllvvvlvlvll

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrálníiúřad pro Olomoucký kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Přerov, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 79

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Přerov (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), Husova 2/2846, 75163 Přerov, CZ ID DS: yz4iek3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201612:31:37

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 14:54:49

18.05.2016 12:31:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.201612:31:37 18.05.2016 14:54:49

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:44 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:42

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v--vv-vvv I vv. l llv 'vv-v vvlvvvvvlvvl lvl

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrální úřad proIOlomoucký kraj, IČ: 71185186, obch.náz. Katastrální pracoviště Šumperk, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 21

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Šumperk (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), Americká 2/479, 78791 Šumperk, CZ

ID DS: 493iedw Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201612:29:37

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:34:50

18.05.2016 12:29:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.201612:29:37 18.05.2016 12:34:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:52 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:42KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v- Ivv lv

lvl vllvv vvvlvllvlvv lv

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrálníiúřad pro Pardubický kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Ústí nad OrIicí, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 53

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Ústí nad OrIicí (Katastrální úřad pro Pardubický kraj), Mírové nám. 1389, 56201 Ustí nad OrIicí, CZ

ID DS: numieei

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 12:31 :32 18.05.201612:31:33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:59:42

18.05.2016 12:31:33 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.201612:31:33 18.05.2016 12:59:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:49 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:42KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v-l . vuvv I v! vv lvl-lvvvv WV-vuvlvlvlvv

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrálníiúřad pro Pardubický kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Pardubice, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 114

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Pardubice (Katastrální úřad pro Pardubický kraj), Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice, CZ

ID DS: w86ierb Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201612:31:39

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:07:59

18.05.201612:31:38 18.05.2016 12:31 :39

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 13:07:59 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:47 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:42KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

"v lvl-lv v. .v Ivvlv vvvv vlvlvlvllvv lvl lv'

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrálníiúřad pro Pardubický kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Chrudim, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 87

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Chrudim (Katastrální úřad pro Pardubický kraj), Novoměstská 172, 53746 Chrudim, CZ

ID DS: 7ccient Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201612:31:33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 14:16:52

18.05.201612:31:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 14:16:52 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:44 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:42KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v-Ivlvvlvlvlvv III I lvvl lvvlvl "u vv-v .vv

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrálníiúřad pro Pardubický kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Svitavy, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 68

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Svitavy (Katastrální úřad pro Pardubický kraj), Lanškrounská 2A/1900, 56802 Svitavy, CZ

ID DS: rzriefx Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201612:31:33 18.05.201612:31:34

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:06:04

18.05.201612:31:33 18.05.2016 12:31 :34

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 13:06:04 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:48 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:42KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

.vv Ivllvlv vv-v Ivvv v II v! vvvvvvvvvlv

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrálníiúřad pro Středočeský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Kutná Hora, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 91

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Kutná Hora (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora, CZ

ID DS: quieph Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201612:31:35 18.05.2016 12:31 :36

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:33:29

18.05.201612:31:35 18.05.201612:31:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 12:33:29 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:52 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:42KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-Ivvvv III I-vv II I-v-vlv vvvvvvvlvvlvvl

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, obch.náz. Katastrální pracoviště Praha východ, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 46

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Praha-východ (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Pod sídIištěm 9/1800 9/1800, 18212 Praha 8, CZ

ID DS: erfiehz Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.2016 12:29:44

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:31:39

18.05.2016 12:29:44

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 13:31:39 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:46 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:42KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvlvlv-v v II-l .vv v! v. l l Ivvlvvvvlvvl

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 Vrchovina-zemědělská obchodní a.s., IČ: 28608119, právnická, ID: VRCHOVINA28608119 1 Typ DS: PO

Vrchovina-zemědělská obchodní a.s., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: d2ug7tq

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.2016 12:33:40

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 23.05.2016 10:42:51

18.05.2016 12:33:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 10:42:51 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 06:00 Kontrolu provedl:

24.05.2016 00:13

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-lvl. vlvvv vlvlv lvvvl lv lvqu Ivlvvvlv lvl

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrálníiúřad pro Ústecký kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Louny, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 106

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Louny (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny, CZ ID DS: knxiewn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201612:31:36

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 14:42:00

18.05.201612:31:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 14:42:00 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:44 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:42

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vv-Ivv I-vvvv l lvl "vvv-vv 'vln-v

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrální úřad pro Ústecký kraj-Katastrální pracoviště Litoměřice, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 125

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Litoměřice (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice, CZ

ID DS: jarieq2 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201612:33:37 18.05.201612:33:38

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:39:54

18.05.201612:33:37 18.05.201612:33:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 12:39:54 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:51 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:43KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v-vvvvlv lvl! vvlvv lv lv lvvvv v-v vva~--.v

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, IČ: 71185216, obch.náz. Katastrální pracoviště Kroměříž, ostatní OVM, ID: KATASTR-DAT-KROMERIZ

Typ DS: OVM_REQ vv'v

Katastrální pracoviště Kroměříž (Katastrální úřad pro Zlínský kraj), OskoI 41/3183, 76701 Kromerlz, CZ ID DS: 59hiewc

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201612:29:39

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:03:59

18.05.2016 12:29:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.201612:29:39 18.05.201613:03:59

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:48 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:42

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I-Iuvvvl vvvv l lvl! 'vv-Ivlvvll II lvlvlvv

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, IČ: 71185216, obch.náz. Katastrální pracoviště Zlín, ostatní OVM, ID: KATASTR-DAT-ZLIN

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště ZIín (Katastrální úřad pro Zlínský kraj), třída Tomáše Bati 1565, 76096 ZIín, CZ ID DS: zbfie27

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 12:29:45

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:57:19

18.05.2016 12:29:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 12:57:19 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:49 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:42

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28ll vlvvvvlvl l-vv lv l WV vv I 'v' l vvv

A-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 Městský soud v Brně, IČ: 00025062, organizace resortu, ID: OSJIMBM

Typ DS: OVM

Městský soud v Brně, Polní 994/39, 63900 Brno, CZ

ID DS: 7y7abii

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 12:33:41

18.05.2016 12:33:40 18.05.2016 12:33:41

18.05.2016 12:44:30

19.05.2016 05:52 19.05.2016 01:43

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:33:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-lvvlvvvvvv vvvv lvvv lvvvv vIv-vvvlv-vlvv

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Úřad práce VČR-krajská pobočka v Brně, IČ: 72496991, obch.náz. kontaktní pracoviště Brno, ostatní OVM, ID: URAD PRAC 92

Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České , Křenová 25/111, 60200 Brno, CZ ID DS: syyztwe

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201612:36:14

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:36:27

18.05.201612:36:13 18.05.201612:36:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 12:36:27 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:51 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:43KONEC VÝPISU

v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vvvlvlv

28lv' vv l l lvl uv l v --u-I I lv

A-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 12:29:43

18.05.2016 12:29:43

18.05.201612:30:10

19.05.2016 05:52 19.05.2016 01:42

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:30:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vv-vvvlv Ilvvlv llvv 'vvl vvulvvulvvul

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201612:36:12 18.05.201612:36:13

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:02:17

18.05.201612:36:12 18.05.201612:36:13

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 13:02:17 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:48 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:43

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28l

Ivlva-vl vl lvl.

I vv-Ivvvvlvv

A-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201612:33:39 18.05.2016 12:33:40

18.05.2016 12:33:40

18.05.201612:57:14

19.05.2016 05:50 19.05.2016 01:43

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:57:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lvvvvllvvllv "WV I .uv-v 'vv-vv. I v-vvv lv I vvv

A-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 Mgr. Jukl Jan, IČ: 71463771, advokát, ID: JUKL 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Jan Jukl-Mgr. Jan Jukl, Přístavní 321/14, 17000 Praha 7, CZ

ID DS: c4ye7di

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201612:29:38

18.05.201612:29:38

18.05.201612:29:38 18.05.2016 14:37:08

19.05.2016 05:44 19.05.2016 01:42

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 14:37:08

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-..-v v-vv vvlvvl Iuvv "vll-v" Iv-I vvvv l I

28lA-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA71214011 40 Typ DS: OVM

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, KoIiště 634/17, 60200 Brno, CZ

ID DS: mhqnzh6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.2016 12:29:41 18.05.2016 12:29:42

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:29:42

18.05.2016 12:29:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 12:36:17 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:52 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:42

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28llvvvllvlvl l vvlv lvu' "vv-v

I vv lv-I 'vv'

A-56 Usnesení VS, tisková skupina 56731-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 18.05.2016

2 VSOL 256-2016.dOC 2016/04/21 15:26:12 Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČSSZ PRAHA

Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201612:36:16 18.05.201612:36:17

18.05.201612:36:15 18.05.201612:36:17

18.05.201612:38:05

19.05.2016 05:51 19.05.2016 01:43

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:36:17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vl-lvvlv Ivlv-I II lvvv vll- vv vvv-vvnv

28l2 VSOL 256/2016-A-56 rozhodnutí VS Olomouc, tisková skupina 70403-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 04.04.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.05.2016 11:26:26 VSO5

02.05.2016 11:26:27 02.05.2016 11:26:27

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.05.2016 11:26:26 02.05.2016 11:26:27

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.05.2016 11:27:43 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.05.2016 10:16 Kontrolu provedl:

03.05.2016 01 :28

VS43v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vl-lvvlv Ivlv-I II lvvv vll- vv vvv-vvnv

28l2 VSOL 256/2016-A-56 rozhodnutí VS Olomouc, tisková skupina 70403-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 04.04.2016

2 VSOL 256-2016.doc 2016/04/21 15:26:12 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.05.2016 11:26:26 VSO5

02.05.2016 11:26:27 02.05.2016 11:26:27

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.05.2016 11:26:26 02.05.2016 11:26:27

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.05.2016 11:27:43 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.05.2016 10:16 Kontrolu provedl:

03.05.2016 01 :28

VS43Spisová značka:281Identifikace dotazuz56731-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.05.2016 10:24 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána proz33 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:33 adresátů přístupná DS:33 adresátůAdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL71185241 3 Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D DS:932hu59 Stav Ds Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Katastrální úřad pro Královehradecký kraj) 1Č: 71185241

Adresa: Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYpľostatní OVM ID:KATASTRÁL71185241 1 Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, obch.náz. Katastrální pracoviště Náchod, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM REQ 1D DS:wtqhu7a Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Náchod (Katastrální úřad pro Královehradecký kraj) 1Č: 71185241

Adresa: Hrašeho 11, 54701 Náchod, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL71185241 4 Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM REQ 1D DS:saehuy9 Stav Ds Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Trutnov (Katastrální úřad pro Královehradecký kraj) 1Č: 71185241

Adresa: Horská 822, 54101 Trutnov, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYpľostatní OVM ID:KATASTRÁL71185241 5 Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D Ds xhthvam Stav Ds Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Jičín (Katastrální úřad pro Královehradecký kraj) 1Č: 71185241

Adresa: Šafaříkova 842, 50601 Jičín, cz

AdresátzKatastrální úřad pro Typľostatní ovn 1D:KATASTRÁL 85 Moravskoslezský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Nový Jičín, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM REQ 1D DS:9u8hwpc Stav Ds Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Nový Jičín (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj) 1Č: 00849871

Adresa: Slovanská 232/5, 74101 Nový Jičín, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Olomoucký 'ľKPľostat1ú_
Název DS firma: Katastrální pracoviště Olomouc (Katastrální úřad proTisk CCA Group a.s. Strana 1 z 6 AAM112R

Olomoucký kraj) 1Č: 71185186

Adresa: Vejdovského 1148/2A, 77200 Olomouc, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Olomoucký 'ľKPľostatmú_
Adresa: Komenského 82/14, 79601 Prostějov, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Olomoucký 'ľKPľostatmú_
Adresa: Husova 2846/2, 75163 Přerov, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Olomoucký 'ľypľostatrú_
Adresa: Americká 479/2, 78791 Šumperk, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Pardubický 'ľKPiostatmú_
Adresa: Mírové nám. 1389, 56201 Ústí nad Orlicí, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Pardubický 'ľypľostatmú_
Údaje o schránce: typ:QVM_REQ 1D DS:W86ierb Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Katastrální pracoviště Pardubice (Katastrální úřad pro Pardubický kraj)

1Č: 00213721

Adresa: Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Pardubický 'ľKPľostatmú_


Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 6 AAM112R

Adresa: Novoměstská 172, 53746 Chrudim, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Pardubický 'ľypľostatmú_
Adresa: Lanškrounská 1900/2A, 56802 Svitavy, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľKPľostatmú_
Údaje o schránce: typ: OVM_REQ 1D DS:qWWieph Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Kutná Hora (Katastrální úřad pro Středočeský kraj) IČ: 00213683

Adresa: Rudní 432/4, 28434 Kutná Hora, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľypľostatmú_
Údaje o schránce: typ:OVM_REQ 1D DS:erfiehz Stav DS Přístupná

Název DS firma: Katastrální pracoviště Praha-východ (Katastrální úřad pro Středočeský kraj) IČ: 00213683

Adresa: Pod sídlištěm 9/1800 1800/9, 18212 Praha 8, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL 106 kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Louny, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ 1D DS:knxiewn Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Louny (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) 1Č: 71185194

Adresa: Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro Ústecký TYpľostatní OVM ID:KATASTRÁL 125 kraj-Katastrální pracoviště Litoměřice, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM_REQ 1D DS:jarieq2 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Katastrální pracoviště Litoměřice (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) 1Č: 71185194

Adresa: Žitenická 1218/3, 41201 Litoměřice, cz

AdresátzKatastrální úřad pro Zlínský Typľostatní ovn 1D:KATASTR-DAT-KR0MEŘÍŽ kraj, IČ: 71185216, obch.náz. Katastrální pracoviště Kroměříž, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM REQ 1D DS:59hiewc Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Kroměříž (Katastrální úřad pro Zlínský kraj) 1Č: 71185216

Adresa: Oskol 3183/41, 76701 Kroměříž, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro Zlínský TYPľostatní OVM ID:KATASTR-DAT-ZLÍN kraj, IČ: 71185216, obch.náz. Katastrální pracoviště Zlín,Tisk CCA Group a.s. Strana 3 z 6 AAM112Rostatní OVM

Údaje o schránce: typ:0VM_REQ TD DS:zbfie27 Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Zlín (Katastrální úřad pro Zlínský kraj) 1Č: 71185216

Adresa: třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín, CZ

AdresátzMĚstský soud v Brně, IČ: TYPľorganizace TD:OSJTMBM 00025062, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:OVM TD DS:7y7abíí Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městský soud v Brně 1Č: 00025062 Adresa: Polní 39/994, 63900 Brno, CZ Adresátn'Úřad práce ČR-krajská pobočka 'ľKPľostatmú_
Údaje o schránce: typ:QVM_REQ TD Ds:syyztwe Stav DS Přístupná Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce Ceskě republiky) 1Č: 72496991

Adresa: Křenová 111/25, 60200 Brno, CZ

Adresát:Celní úřad pro Jihomoravský TYpľostatní OVM TD:CELNÍ ÚŘA71214011 40 kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM TD DS:mhqnzh6 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Jihomoravský kraj 1Č: 71214011

Adresa: Koliště 17/634, 60200 Brno, CZ

Adresát:M(c)r. Jukl Jan, IČ: 71463771, TYPľadvokát TDzJÚKL 1 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_TNSSPR TD DS:c4ye7dí Stav DS Přístupná

Název DS Jan Jukl, firma: Mgr. Jan Jukl 1Č: 71463771 Adresa: Přístavní 14/321, 17000 Praha 7, CZ nar. 11.02.1978

Adresátn'Vrchovina-zemědělská obchodní 'Typľprávnická. TD:VRCHOVINA28608119 1 a.s., IČ: 28608119, právnická

Údaje o schránce: typzpo TD DS:d2ug7tq Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchovina-zemědělská obchodní a.s. TČ: 28608119

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

Adresát:Administrace insolvencí CITY Typľins. IDzADMTNIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO TD DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. 1Č: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK TD DS:2trwjx3 Stav DS PřístupnáTisk CCA Group a.s. Strana 4 z 6 AAM112R

V

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.c. 12796 1Č: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

Adresátszr. Rotterová Michaela, Typľpodnikající lDzROTTEROMTCH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: tyszEo_1NSSPR TD DS:cwxycye Stav DS Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce 1Č: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, cz nar. 14.12.1979

Adresátzčeská správa sociálního TYPľostatní OVM ID:ČSSZ PRAHA zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM

Údaje o schránce: typzovn TD DS:49kaiq3 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení TČ: 00006963 Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

AdresátzčR-Krajské státní TYPľorganizace TD:CRKZJTMBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typ ovn TD DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně TČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

AdresátzFínanční úřad pro Jihomoravský Týpľcstatní OVM ID:FTNANČNÍ ÚŘA6921 _ kraj, Územní pracoviště Brno I, IČ: 72080043, ostatní ovn

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ TD DS:r4pn6hp Stav DS Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště Brno l. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj) TČ: 72080043

Adresa: Příkop 25/819, 60200 Brno, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM TD:KATASTRAL00213730 14 Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Boskovice, ostatní OVM Údaje o schránce: typ ovn REQ TD DSztspieap Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Boskovice (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) 1Č: 00213730

Adresa: Hybešova 1007/5, 68011 Boskovice, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM IDzKATASTRAL00213730 15 Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Blansko, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM_REQ TD DS:3vvid79 Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Blansko (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) 1Č: 00213730

Adresa: Seifertova 6/1336, 67801 Blansko, CZTisk CCA Group a.s. Strana 5 z 6 AAM112R

Adresát: Katastrální úřad pro Typ: ostatní ovn TD:KATASTRAL 111 Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Hodonín, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM_REQ ID Dszrbniecm Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Hodonín (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) 1Č: 00213730

Adresa: Dobrovolského 255/1, 69501 Hodonín, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 6 z 6 AAM112RSpisová značka:281Identifikace dotazu:70403-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.05.2016 09:22 Kontrolu provedl : V805

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorgahizatta ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Olomouci IČ: 64124584Adresa: 17. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R