NS 27299/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvlvlvvlv vvvl 'vv' 'vv' vluvvvvlvlvv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11:17:12 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:47:30

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:47:30

27.05.2016 12:47:30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:52:10 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:56 Kontrolu provedl:

28.05.2016 01 :47

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

I-vl vvvv vlvv Il' lvl vvvl vvvvl l vv lvvv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12 Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 36 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Strakonice (Katastrální úřad pro Jihočeský kraj), Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice, CZ

ID DS: xmwieef

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:50:43

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 13:51 :52

27.05.2016 12:50:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 13:51:52 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:55 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01:47K0NEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvvvlv-lvv lvl' v! lvvvv lvvlvllvvlvUI-v l

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Boskovice, ostatní OVM, ID: KATASTRAL00213730 14

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Boskovice (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), Hybešova 5l1007, 68011 Boskovice, CZ

ID DS: tspieap Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:50:42

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:46:55

27.05.2016 12:50:42 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:50:42 30.05.2016 06:46:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:56 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:38KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vv .v Ivvv--vlv Ivvv vvi-v l l lv' lvvvvvv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrální úřad proIJihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Blansko, ostatní OVM, ID: KATASTRAL00213730 15

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Blansko (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), Seifertova 1336/6, 67801 Blansko, CZ

ID DS: 3vvid79 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:50:51 27.05.2016 12:50:52

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 07:08:24

27.05.2016 12:50:51 27.05.2016 12:50:52

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 07:08:24 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:55 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:38KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

Ivlvv lvvv l v! v. lvlvl "vv-v vvvv-v l Ivvvvl

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrální úřad proIJihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Hodonín, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 111

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Hodonín (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), DobrovoIského 11255, 69501 Hodonín, CZ

ID DS: rbniecm Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:50:53

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:04:46

27.05.2016 12:50:53 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:50:53 30.05.2016 06:04:46

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:58 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:39KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-.lvlvlvl l vvvl lv . vv." vlvllvv lvvlv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrální úřad proIJihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Znojmo, ostatní OVM, ID: KATASTRAL00213730 22

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Znojmo (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), Pražská 63A12734, 66952 Znojmo, CZ

ID DS: ffiiekb

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:50:50

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:10:55

27.05.2016 12:50:49 27.05.2016 12:50:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 06:10:55 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:57 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:38KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-v-I II .vv vvvv lvll

'vvvl vvlvv lvvvvvuv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL71185241 3 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou, CZ

ID DS: 932hu59 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:50:47

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.201612:58:33

27.05.2016 12:50:47 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:50:47 27.05.2016 12:58:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:56 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01:47KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-'vln-vvle vv-v lvvlv vlvv lv-Ivlvlvvlvvlvv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, obch.náz. Katastrální pracoviště Náchod, ostatní OVM, ID: KATASTRAL71185241 1

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Náchod (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), Hrašeho 11, 54701 Náchod, CZ

ID DS: wtqhu7a Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:50:50

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:06:39

27.05.2016 12:50:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 06:06:39 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:57 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:38KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-J'v...-..v. v...

28lvuvlvvl lvl' I lvlvv 'vv-lv v-vvlvlvvllvvvlv

A-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL71185241 5

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Jičín (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), Šafaříkova 842, 50601 Jičín,

CZ

ID DS: xhthvam

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:50:48

27.05.2016 12:50:48

27.05.2016 13:28:37

30.05.2016 05:56 28.05.2016 01:47

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 13:28:37

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvaKONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vvvlv Ivvv vv .vv-v lvle u v l-lv Ilev-vv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, obch.náz. Katastrální pracoviště Hradec Králové, ostatní OVM, ID: KATASTRAL71185241 2

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Hradec Králové (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), Collinova 481, 50003 Hradec Králové, CZ

ID DS: nqihvar Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:51 :57 27.05.2016 12:51:57

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:14:54

27.05.2016 12:51:57 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:51:57 30.05.2016 06:14:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:56 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:39KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v--Ivuvvvlv ..vv llv-'lv-v. v' lvvvlvlvlllv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL71185241 4 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Trutnov (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), Horská 822, 54101 Trutnov, CZ

ID DS: saehuy9 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:50:52

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 05:56:33

27.05.2016 12:50:52

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 05:56:33 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:58 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:38KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivlvvvvv

Ivv- VI -lv Ivvlvvlvlvvv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 126

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Semily (Katastrální úřad pro Liberecký kraj), Pekárenská 34, 51301 Semily, CZ ID DS: p8tiek7

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.201612:52:11

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 07:41 :35

27.05.201612:52:10 27.05.201612:52:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 07:41:35 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:55 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:39

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vluvvluvl 'Ulle lv v. Ulva vvi-v .vv-vvle

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrálníiúřad pro Olomoucký kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Přerov, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 79

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Přerov (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), Husova 2/2846, 75163 Přerov, CZ ID DS: yz4iek3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:52:06

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:54:36

27.05.2016 12:52:06 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:52:06 30.05.2016 06:54:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:55 Kontrolu provedl:

31.05.2016 00:39

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vv lv 'vv'-vl v Ivvv v-v .vv-vvvvlvv I v

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrálníiúřad pro Olomoucký kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Prostějov, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 30

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Prostějov (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), Komenského 14/82, 79601 Prostějov, CZ

ID DS: spuieia Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:52:05 27.05.2016 12:52:06

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 05:31 :23

27.05.2016 12:52:05 27.05.2016 12:52:06

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 05:31:23 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:59 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:39KONEC VÝPISU

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vvlvvvvlv vlvlv llvv-'vvv lvvlvvlvvvvvllvl

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 75 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Olomouc (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), Vejdovského 1148/2a, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: ugsied2 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.201612:52:10 27.05.201612:52:11

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.201612:55:55

27.05.201612:52:10 27.05.201612:52:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:55:55 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:56 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01:47KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vv .lvu-vv 'vvi v VI vlvle-vvvul

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrálníiúřad pro Pardubický kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Pardubice, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 114

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Pardubice (Katastrální úřad pro Pardubický kraj), Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice, CZ

ID DS: w86ierb Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:52:08

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:07:04

27.05.2016 12:52:07 27.05.2016 12:52:08

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 06:07:04 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:57 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:39KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-v-vl ÚIva 'v' l lvvv UI I lvl v lv- vvl lvl'

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrálníiúřad pro Pardubický kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Chrudim, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 87

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Chrudim (Katastrální úřad pro Pardubický kraj), Novoměstská 172, 53746 Chrudim, CZ

ID DS: 7ccient Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.201612:52:11

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 13:49:43

27.05.201612:52:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 13:49:43 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:55 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01:47KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvvu-vv vvvl-lvvv vvlv

I "v I vv-'vv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11:17:12 TYRASIL TRADE s.r.o., IČ: 29352053, právnická, ID: TYRASIL T29352053 1 Typ DS: PO

TYRASIL TRADE s.r.o., Opletalova 1015/55, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: jr5chvn

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:47:23

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 02.06.2016 07:02:01

27.05.2016 12:47:23 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:47:23 02.06.2016 07:02:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 06:03 Kontrolu provedl:

03.06.2016 00:13

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-.vv lvl lv vv lv lu-I 'lvu I .lvl Ivvv-vlv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrálníiúřad pro Pardubický kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Ústí nad OrIicí, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 53

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Ústí nad OrIicí (Katastrální úřad pro Pardubický kraj), Mírové nám. 1389, 56201 Ustí nad OrIicí, CZ

ID DS: numieei

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.201612:52:12

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:12:36

27.05.2016 12:52:12 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.201612:52:12 30.05.2016 06:12:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:57 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:39KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-Ivvvvu-I I--v lv v-I Ivlvlvllvlvvvl

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrálníiúřad pro Pardubický kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Svitavy, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 68

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Svitavy (Katastrální úřad pro Pardubický kraj), Lanškrounská 2Al1900, 56802 Svitavy, CZ

ID DS: rzriefx Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:52:09

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:04:42

27.05.2016 12:52:07 27.05.2016 12:52:09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 06:04:42 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:58 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:39KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vlv-lvvvvv vvvv Iv-I vvv l I-vvvlllvvlvvv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrálníiúřad pro Středočeský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Kutná Hora, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 91

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Kutná Hora (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora, CZ

ID DS: quieph Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.201612:52:13 27.05.201612:52:14

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 13:23:16

27.05.201612:52:13 27.05.201612:52:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 13:23:16 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:56 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01:47KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv! lvvlvv .vv-v lvlvv vvlvv vvvluvvuvl

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrálníiúřad pro Ústecký kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Louny, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 106

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Louny (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny, CZ ID DS: knxiewn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:54:30

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 07:54:49

27.05.2016 12:54:30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 07:54:49 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:54 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:39

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvlvvvvvv vvlvlv l-lv

I 'vv-v v lvvlvvlvvvlvlvl

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrální úřad pro Vysočinu, IČ: 71185208, obch.náz. Katastrální pracoviště Žd'ár nad Sázavou, ostatní OVM, ID: KATASTRAL71185208 1

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Žd'ár nad Sázavou (Katastrální úřad pro Vysočinu), Strojírenská 8l1276, 59127 Zd'ár nad Sázavou, CZ

ID DS: qh6ie2d Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:54:28

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 07:35:14

27.05.2016 12:54:28 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:54:28 30.05.2016 07:35:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:55 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:39KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"uvvlvlllvvv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12

Katastrálníiúřad pro Zlínský kraj, IČ: 71185216, obch.náz. Katastrální pracoviště Vsetín, ostatní OVM, ID: KATASTRAL71185216 4

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Vsetín (Katastrální úřad pro Zlínský kraj), Smetanova 810, 75511 Vsetín, CZ ID DS: cyhien8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:54:26

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:09:46

27.05.2016 12:54:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 06:09:46 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:57 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:39

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v-I vvvl 'v' vv lvv vv". v! VÚV-'Ulva I I

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11 :17:12 Městský soud v Praze-pracoviště Slezská, IČ: 63829533, organizace resortu, ID: MSPHAAB01

Typ DS: OVM

Sp.zn. C 251868/ K rukám VR + Sbírka listin Městský soud v Praze, Spálená 6/2, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: snkabbm Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:54:37

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:54:37

27.05.2016 12:54:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:54:37 27.05.2016 12:54:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:56 Kontrolu provedl:

28.05.2016 01 :48

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28ll 'IU-v. llvv lvvv v-I I I vv-v .vv

A-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11:17:12 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:50:41

27.05.2016 12:50:41

27.05.2016 12:50:41 27.05.2016 12:53:05

30.05.2016 05:56 28.05.2016 01:47

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.201612:53:05

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I .lvlvlvlvv vvv lv lv vlvv vlvvvvv-vvvlvlv

28lA-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11:17:12 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:47:24

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 13:40:40

27.05.2016 12:47:24

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 13:40:40 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:55 Kontrolu provedl:

28.05.2016 01:47

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlv

28lvvlvl Ulle lvl-vv "vlv v Iv-Ivull-lv

A-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11:17:12 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:47:27

27.05.2016 12:47:27

27.05.201613:43:11

30.05.2016 05:55 28.05.2016 01:47

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 13:43:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28llvvlvlvlv-vvv

.vv-v vv. -v lvvuvvlvvv I

A-72 Usnesení VS, tisková skupina 47827-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 27.05.2016

441-16.docx 2016/05/16 11:17:12 Mgr. Jukl Jan, IČ: 71463771, advokát, ID: JUKL 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Jan Jukl-Mgr. Jan Jukl, Přístavní 321/14, 17000 Praha 7, CZ

ID DS: c4ye7di

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:47:27

27.05.2016 12:47:27

27.05.2016 12:47:40

30.05.2016 05:56 28.05.2016 01:47

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:47:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvaSpisová značka:281Identifikace dotazuz47827-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 10:40 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:29 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:29 adresátů přístupna DS:29 adresátůAdresátzMgr. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající IDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ PFO_INSSPR 1D DS cwxycye Stav DS Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce IČ: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, cz nar. 14.12.1979

AdresátzMgr. Jukl Jan, IČ: 71463771, TYPľadvckat IDzJUKL 1 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:c4ye7di Stav DS Přístupná

Název DS Jan Jukl, firma: Mgr. Jan Jukl IČ: 71463771 Adresa: Přístavní 14/321, 17000 Praha 7, CZ nar. 11.02.1978

AdresatzTYRASIL TRADE s.r.o., IČ: TYPľprávnická IDzTYRASIL T29352053 1 29352053, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:jr5chvn Stav DS Přístupná

Název DS firma: TYRASIL TRADE s.r.c. IČ: 29352053 Adresa: 24, 26231 Milín, CZ

Adresát:Administrace insolvencí CITY Typľins. IDzADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresatzer. Somol Karel, IČ: 72015586, Typľadvckat ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2terX3 Stav DS Přístupná

Název DS Karel Scmcl, firma: Mgr. Karel Scmcl, advokát, ev.Č. 12796 IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzčR-Krajské státní Typľcrganizace ID:CRKZJIMBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně

IČ: 00026069Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 5 AAM112R

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Jihočeský 'ľYPľostatmú_
Název DS firma: Katastrální pracoviště Strakonice (Katastrální úřad pro Jihočeský kraj) IČ: 00213691

Adresa: Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL00213730 14 Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Boskovice, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM REQ 1D DSztspieap Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Boskovice (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 00213730

Adresa: Hybešova 1007/5, 68011 Boskovice, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL00213730 15 Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Blansko, ostatní OVM Údaje o schránce: týp:0VM_REQ 1D DS:3vvid79 Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Blansko (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 00213730

Adresa: Seifertova 6/1336, 67801 Blansko, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro Typľostatní OVM IDzKATASTRÁL 111 Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Hodonín, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM REQ 1D DS:rbniecm Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Hodonín (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 00213730

Adresa: Dobrovolskěho 255/1, 69501 Hodonín, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL00213730 22 Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Znojmo, ostatní OVM Údaje o schránce: týp:0VM_REQ ID Dssziiekb Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Znojmo (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 00213730

Adresa: Pražská 2734/63A, 66952 Znojmo, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL71185241 3 Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D DS:932hu59 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Katastrální úřad pro Královehradecký kraj) IČ: 71185241

Adresa: Zborovská 17, 51601 Rýchnov nad Kněžnou, CZ

Adresát:Katastrální úřad pro Typľostatní OVM IDzKATASTRÁL71185241 1 Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, obch.náz. KatastrálníTisk CCA Group a.s. Strana 2 z 5 AAM112Rpracoviště Náchod, ostatní OVM Údaje o schránce: týp:0VM_REQ 1D DSzwtqhu7a Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Náchod (Katastrální úřad pro Královehradecký kraj) IČ: 71185241

Adresa: Hrašeho 11, 54701 Náchod, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL71185241 5 Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM Údaje o schránce: týp:0VM_REQ ID DSththvam Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Jičín (Katastrální úřad pro Královehradecký kraj) IČ: 71185241

Adresa: Šafaříkova 842, 50601 Jičín, cz

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL71185241 2 Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, obch.náz. Katastrální pracoviště Hradec Králové, ostatní OVM Údaje o schránce: týp:0VM REQ ID DSznqihvar Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Hradec Králově (Katastrální úřad pro Královehradecký kraj) IČ: 71185241

Adresa: Collinova /481, 50003 Hradec Králově, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL71185241 4 Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM Údaje o schránce: typ: OVM_REQ 1D DS: saehuy9 Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Trutnov (Katastrální úřad pro Královehradecký kraj) IČ: 71185241

Adresa: Horská 822, 54101 Trutnov, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Liberecký 'ľYPľostatmú_
Adresa: Pekárenská 34, 51301 Semilý, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Olomoucký 'ľypľostatmú_
Adresa: Husova 2846/2, 75163 Přerov, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Olomoucký 'ľYPľostatmú_
Název DS firma: Katastrální pracoviště Prostějov (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj)Tisk CCA Group a.s. Strana 3 z 5 AAM112RIČ: 71185186

Adresa: Komenského 82/14, 79601 Prostějov, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Olomoucký 'ľYPľostatmú_
Název DS firma: Katastrální pracoviště Olomouc (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj)

IČ: 71185186 Adresa: Vejdovského 1148/2A, 77200 Olomouc, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Pardubický 'ľYPiostatmú_
Adresa: Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Pardubický 'Typ ostatrú_
Adresa: Novoměstská 172, 53746 Chrudim, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Pardubický 'ľypľostatmú_
Adresa: Mírově nám. 1389, 56201 Ústí nad Orlicí, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Pardubický 'ľYPľostatmú_
Adresa: Lanškrounská 1900/2A, 56802 Svitavy, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľYPľostatmú_
Adresa: Rudní 432/4, 28434 Kutná Hora, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL 106 kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Louny, ostatní OVM

Tisk CCA Group a.s. Strana 4 z 5 AAM112R

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ 1D DS:knxiewn Stav DS Přístupná kraj) IČ: 71185194 Adresa: Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro Výsočinu, TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL71185208 IČ: 71185208, obch.náz. Katastrální pracoviště Ždár nad Sázavou, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ 1D Dquh6ie2d

Název DS firma: Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou (Katastrální úřad pro Vysočinu) 71185208

Stav DS Přístupná

IČ:

Adresa: Strojírenská 1276/8, 59127 Žďár nad Sázavou, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro Zlínský TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL71185216 kraj, IČ: 71185216, obch.náz. Katastrální pracoviště Vsetín, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ 1D DS:cyhien8

Katastrální pracoviště Vsetín

Stav DS Přístupná Název DS firma: kraj) IČ: 71185216 Adresa: Smetanova 810, 75511 Vsetín, CZ

AdresátzMĚotský soud v Praze-pracoviště Slezská, IČ: 63829533, organizace resortu

Údaje o schránce: typ:0VM

TYPľorganizace IDzMSPHAAB01 resortu

ID DS:snkabbm Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městský soud v Praze

TČ: 00215660

Adresa: Spálená 2/6, 12000 Praha 2, CZNázev DS firma: Katastrální pracoviště Louny (Katastrální úřad pro Ústecký

(Katastrální úřad pro Zlínský

1

4nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a . s .

Strana 5 z 5

AAM112R