NS 27137/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'uvlvllv 'VII' lvvvl vllvv llvlv-llvvvvl-Il'

28lNS 2713712015 B-28 Usnesení VS J 20/6, tisková skupina 89284-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 20.06.2016

210-16.docx 2016/04/27 13:58:10 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.201610:32:12

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 23.05.2016 10:32:12

23.05.201610:32:11 23.05.201610:32:12

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 10:34:49 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 06:00 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

24.05.2016 01 :18

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vnlvuvlvlv "VI I .IU-v vvvv 'uv-Illvvvvlvl

28lB-28 Usnesení VS J 20/6, tisková skupina 89284-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 20.06.2016

210-16.docx 2016/04/27 13:58:10 Zaorálek anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: ZAORÁLEVÍT 180568 1 Typ DS: F0

anonymizovano Zaorálek, anonymizovano 1344/59, 17000 Praha 7, CZ

ID DS: s4u8yp6

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.201610:32:11

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 08:43:31

23.05.201610:32:10 23.05.201610:32:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 08:43:31 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:04 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:17

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28l

I 'vv Iuvv lv-.v II I-lv II I-vvvvlvlvvv--

B-28 Usnesení VS J 20/6, tisková skupina 89284-4/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 20.06.2016

210-16.docx 2016/04/27 13:58:10 Mgr. Jukl anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71463771, ins. správce, ID: JUKL JAN 2 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jukl-Mgr. anonymizovano Jukl, Přístavní 321/14, 17000 Praha 7, CZ

ID DS: c4ye7di

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 10:32:08

23.05.2016 10:32:07 23.05.2016 10:32:08

23.05.2016 15:54:54

24.05.2016 05:51 24.05.2016 01 :18

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 23.05.2016 15:54:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvaSpisová značka:281Identifikace dotazuz89284-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 08:27 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzčR-Krajské státní TYPľorganizace ID:CRKZJIMBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typzoVM ID DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství V Brně IČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

Adresát:Zaorálek anonymizovano , anonymizovano , Typľfyzioká 1D:ZAORÁLEVÍT 180568 1 fyzická Údaje o schránce: tyszo 1D DS:s4u8yp6 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Zaorálek IČ: Adresa: anonymizovano 59/1344, 17000 Praha 7, CZ anonymizovano

Adresátzer. Jukl anonymizovano , anonymizovano , Typľins. IDzJUKL JAN 2 IČ: 71463771, ins. správce SpľáVce Údaje o schránce: tyszFo_INSSPR 1D DS:o4ye7di Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Jukl, firma: Mgr. anonymizovano Jukl IČ: 71463771 Adresa: Přístavní 14/321, 17000 Praha 7, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R