NS 27052/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Iv-lvvlvvlvl .lvl

28lA-65 Usnesení VS J 7/6, tisková skupina 30519-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 07.06.2016

513-16.docx 2016/05/10 13:41 :20 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1 Typ DS: P0

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 10:47:43

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 14:46:54

01.06.2016 10:47:42 01.06.2016 10:47:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 14:46:54 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 05:55 Kontrolu provedl:

04.06.2016 00:21

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-lvl-VIva 'UI-v llvv vv-v vvvlvvllvvlv-v

28lA-65 Usnesení VS J 7/6, tisková skupina 30519-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 09.06.2016

513-16.docx 2016/05/10 13:41:20 TORVINTANE s.r.o., IČ: 24769380, právnická, ID: TORVINTAN24769380 1 Typ DS: P0

TORVINTANE s.r.o., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: rsyv3kg

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201610:47:50

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 10.06.2016 08:27:39

01.06.2016 10:47:50 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.201610:47:50 10.06.2016 08:27:39

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 13.06.2016 07:18 Kontrolu provedl:

11.06.2016 00:04

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

VI vv". u . llvv I u... lvvvlvlvv-vlvvv

28lA-65 Usnesení VS J 7/6, tisková skupina 30519-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 07.06.2016

513-16.docx 2016/05/10 13:41:20 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1 Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 10:47:45

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 10:49:56

01.06.2016 10:47:45 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 10:47:45 01.06.201610:49:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:53 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01 :20

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

I-v-I vv" lvl I lvlva vI--vvvlvllvl lvlvvv l

28lA-65 Usnesení VS J 7/6, tisková skupina 30519-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 07.06.2016

513-16.docx 2016/05/10 13:41:20 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 10:47:44 01.06.2016 10:47:45

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:09:41

01.06.2016 10:47:44 01.06.2016 10:47:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11:09:41 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:53 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01 :20

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-Ivlvlvvv .vv-III. vvlvv vvvv-llvlvllv

28lA-65 Usnesení VS J 7/6, tisková skupina 30519-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 07.06.2016

513-16.docx 2016/05/10 13:41:20 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.201610:47:51

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:15:58

01.06.201610:47:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11:15:58 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:52 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01 :20

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--Ivllvlvlvv

Iv-v v .vv vv. .uvn-u lvl'

28lA-65 Usnesení VS J 7/6, tisková skupina 30519-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 07.06.2016

513-16.docx 2016/05/10 13:41:20 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18l3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 10:47:47

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 10:47:47

01.06.2016 10:47:47 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 10:47:47 01.06.2016 10:50:20

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:53 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01 :20

Kudzbelová lvaSpisová značka:281Identifikace dotazu:30519-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 08:43 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:6 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:6 adresátů přístupná DS:6 adresátůAdresátzRALT COMPANY s.r.o., IČ: TYPľprávnická 1D:RALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

Adresát:TORVINTANE s.r.o., IČ: 24769380, Typľpmávnická IDzTORVINTAN24769380 1 právnická Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:rsyv3kg Stav DS Přístupná Adresát:Administrace insolvencí CITY Typľins. IDzADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. 1Č: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2trij3 Stav Ds Přístupná

V

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.c. 12796 1Č: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzMgr. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající IDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D Ds:cwxycye Stav Ds Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce 1Č: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, cz nar. 14.12.1979

AdresátzčR-Krajské státní TYPľorganizace 1D:CRKZJ1MBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typzoVM ID DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně 1Č: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátůTisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112R

z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R