NS 27049/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvvvvv v-vv llvl u . vvvvvvvv .vv-v

28lA-66 Usnesení VS J 10/6, tisková skupina 16609-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 514-2016.doc 2016/05/23 10:24:13 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1 Typ DS: P0

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 07.06.2016 11:09:36 07.06.2016 11:09:37

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 09.06.2016 12:50:34

07.06.2016 11 :09:36 07.06.2016 11 :09:37

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.06.2016 12:50:34 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 10.06.2016 05:54 Kontrolu provedl:

10.06.2016 00:20

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vlvvvvl v I lvlvv lvvv 'vlvl-UI lvvlvvvllvll v

28lA-66 Usnesení VS J 10/6, tisková skupina 16609-6/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 13.06.2016

1 VSOL 514-2016.doc 2016/05/23 10:24:13 TERATERA a.s., IČ: 24728179, právnická, ID: TERATERA 24728179 1 Typ DS: P0

TERATERA a.s., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: cnytt7b

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 07.06.2016 11:09:38 07.06.2016 11:09:39

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 13.06.2016 08:00:43

07.06.2016 11 :09:38 07.06.2016 11 :09:39

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.06.2016 08:00:43 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 14.06.2016 06:04 Kontrolu provedl:

14.06.2016 00:08

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvllvlvvv v-vv lv . vlv Illvlvvvv- v

28lA-66 Usnesení VS J 10/6, tisková skupina 16609-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 514-2016.doc 2016/05/23 10:24:13 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1 Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 07.06.2016 11:09:36

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 07.06.2016 11:10:02

07.06.2016 11 :09:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 11:10:02 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.06.2016 05:53 Kontrolu provedl:

08.06.2016 01 :20

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv! vv. v .vv lvl-v 'vv-v vvvvlvvllvv- lv

28lA-66 Usnesení VS J 10/6, tisková skupina 16609-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 514-2016.doc 2016/05/23 10:24:13 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

07.06.2016 11:09:41

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 09.06.2016 09:57:56

07.06.2016 11:09:40 07.06.2016 11 :09:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.06.2016 09:57:56 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 10.06.2016 05:55 Kontrolu provedl:

10.06.2016 00:20

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvv .vv Il'-vv-II v! 'vv-v lvvvvlvvlvvvlvlv

28lA-66 Usnesení VS J 10/6, tisková skupina 16609-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 514-2016.doc 2016/05/23 10:24:13 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

07.06.2016 11 :09:38

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 07.06.2016 11:18:07

07.06.2016 11 :09:37 07.06.2016 11 :09:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 11:18:07 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.06.2016 05:53 Kontrolu provedl:

08.06.2016 01 :20

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ilunvvuv .I'll lu-lvlll vlulvl Ivllvl

28lA-66 Usnesení VS J 10/6, tisková skupina 16609-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 514-2016.doc 2016/05/23 10:24:13 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18l3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 07.06.2016 11:09:39

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 07.06.2016 11:09:39

07.06.2016 11:09:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 11 :09:39 07.06.2016 11:20:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.06.2016 05:53 Kontrolu provedl:

08.06.2016 01 :20

Kudzbelová lvaSpisová značka:281Identifikace dotazu:16609-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 09:04 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:6 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:6 adresátů přístupná DS:6 adresátůAdresátzRALT COMPANY s.r.o., IČ: TYPľprávnická 1D:RALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

AdresátzTERATERA a.s., IČ: 24728179, TYpľprávnická IDzTERATERA 24728179 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:cnytt7b Stav DS Přístupná

Název DS firma: TERATERA a.s. 1Č: 24728179

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

AdresátzAdministrace insolvencí CITY TYPľins. 1D:ADM1NIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. 1Č: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2terX3 Stav DS Přístupná

V

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.c. 12796 1Č: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

Adresátzer. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající IDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ PFO_INSSPR 1D Ds cwxycye Stav Ds Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce 1Č: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, cz nar. 14.12.1979

AdresátzčR-Krajské státní TYpľorganizace ID:CRKZJ1MBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně

1Č: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZTisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112R

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R