NS 27047/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvvvvvll III

I-vvulvlv vllvvuvllv

28lA-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.doc 2016/05/05 08:22:22

Katastrální úřad prorhlavní město Prahu, IČ: 71185224, obch.náz. Katastrální pracoviště Praha, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 122

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Praha (Katastrální úřad pro hlavní město Prahu), Pod Sídlištěm 9I1800, 18214 Praha 8, CZ

ID DS: 6cwid5c Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 10:34:19

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 12:54:19

25.05.2016 10:34:18 25.05.2016 10:34:19

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 12:54:19 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 05:58 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 01 :20KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vv .lv- v v-vvl lvvv vv! v v Ilvvlvvllvvvlvlv

28lA-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.doc 2016/05/05 08:22:22

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, obch.náz. katastrální pracoviště Žatec, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 119

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Žatec (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), Smetanovo náměstí 1018, 43811 Žatec, CZ

ID DS: 4vbieqq Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 10:34:20

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.201611:11:35

25.05.2016 10:34:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:34:20 25.05.2016 11 :11 :35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 05:59 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 01 :20KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvv I-v-v lvl' lv l .vv "vvv v! vllvlvvvlvllv l

28lA-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.doc 2016/05/05 08:22:22 Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: KZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 10:35:43

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:35:43

25.05.2016 10:35:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:37:05 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:00 Kontrolu provedl:

26.05.2016 01 :20

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvv vvlv l l lvl lvl v" 'lvl' lvvlv-lv

28lA-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.doc 2016/05/05 08:22:22 Městský soud v Brně, IČ: 00025062, organizace resortu, ID: OSJIMBM Typ DS: OVM

Městský soud v Brně, Polní 994/39, 63900 Brno, CZ

ID DS: 7y7abii

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 10:35:40 25.05.2016 10:35:41

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:35:41

25.05.2016 10:35:41 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:35:41 25.05.2016 10:35:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

26.05.2016 06:00 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 01 :20

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

ÚIV-I vulv .vv I-vvl vvlv vvvvlvlvvlvllv

28lA-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.doc 2016/05/05 08:22:22

Úřad práce VČR-krajská pobočka v Brně, IČ: 72496991, obch.náz. kontaktní pracoviště Brno, ostatní OVM, ID: URAD PRAC 92

Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České , Křenová 25/111, 60200 Brno, CZ ID DS: syyztwe

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 10:35:38

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:35:45

25.05.2016 10:35:38 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:35:38 25.05.2016 10:35:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:00 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 01 :20KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v..-

28l

-vl l lvl vlvvv l-.v lvl vv "uv-vv-v I

A-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.doc 2016/05/05 08:22:22 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1

Typ DS: PO

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 10:34:03 25.05.2016 10:34:04

25.05.2016 10:34:03 25.05.2016 10:34:04

03.06.2016 14:46:54

06.06.2016 05:56 04.06.2016 00:04

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 14:46:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vva-lvvvl .Iv-lvvv vlvv-Ulvllvl .v lv -

28lA-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.doc 2016/05/05 08:22:22 SYNTEROSEN s.r.o., IČ: 24769436, právnická, ID: SYNTEROSE24769436 1 Typ DS: PO

SYNTEROSEN s.r.o., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: 2j9v3kd

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 10:34:04 25.05.2016 10:34:05

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 02.06.2016 06:58:05

25.05.2016 10:34:04 25.05.2016 10:34:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 06:58:05 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 06:03 Kontrolu provedl:

03.06.2016 00:06

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lv. v l-v vvvllvvvv .vv

A-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.doc 2016/05/05 08:22:22 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 10:34:09 25.05.2016 10:34:10

25.05.2016 10:34:08 25.05.2016 10:34:10

25.05.2016 10:35:54

26.05.2016 06:00 26.05.2016 01 :20

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:35:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v. Ivlvvvv I .lv lvlle 'VII' vv. vv-'vv'

28lA-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.doc 2016/05/05 08:22:22 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 10:34:07 25.05.2016 10:34:08

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:55:31

25.05.2016 10:34:06 25.05.2016 10:34:08

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:55:31 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 05:59 Kontrolu provedl:

26.05.2016 01 :20

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--I

28l

vv-v. l . l lvvv 'IU-v. vllvluvvlvvvvvl

A-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.doc 2016/05/05 08:22:22 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 10:34:13 25.05.2016 10:34:14

25.05.2016 10:34:13 25.05.2016 10:34:14

25.05.2016 10:40:57

26.05.2016 05:59 26.05.2016 01 :20

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:40:57

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'lvu- lv

28lv. vvlvl lvvvl 'vllvl "lvlv-I vulv l

A-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.doc 2016/05/05 08:22:22 Celní úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA71214011 40

Typ DS: OVM

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, KoIiště 634/17, 60200 Brno, CZ

ID DS: mhqnzh6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 10:34:01 25.05.2016 10:34:02

25.05.2016 10:34:01 25.05.2016 10:34:02

25.05.2016 10:35:41

26.05.2016 06:00 26.05.2016 01 :20

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:34:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28l

Ivvv 'vv-v lvvvvlululv

A-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.dOC 2016/05/05 08:22:22 Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČSSZ PRAHA

Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 10:34:17

25.05.2016 10:34:14 25.05.2016 10:34:17

25.05.2016 10:35:41

26.05.2016 06:00 26.05.2016 01 :20

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:34:17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-vI-vlv lv lvvvlv Ivvvl vi-vv vvvlv lv I Iuvvv

28lA-58 Usnesení VS, tisková skupina 82429-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 248-2016.doc 2016/05/05 08:22:22

Finanční pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno l, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANCNI URA6921

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště Brno l. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop 819/25, 60200 Brno, CZ ID DS: r4pn6hp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 10:34:15 25.05.2016 10:34:16

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.201611:37:53

25.05.2016 10:34:14 25.05.2016 10:34:16

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 11:37:53 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 05:59 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 01 :20Spisová značka:281Identifikace dotazuz82429-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 08:28 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:13 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l3 adresátů přístupná DS:13 adresátůAdresát:Celní úřad pro Jihomoravský TYPľostatní OVM ID:CELNÍ ÚŘA71214011 40 kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:mhqnzh6 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Jihomoravský kraj IČ: 71214011

Adresa: Koliště 17/634, 60200 Brno, CZ

V

Adresát:RALT COMPANY s.r.o., IC: TYPľprávnická IDzRALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

Adresát:SYNTEROSEN s.r.o., IČ: 24769436, TYPľprávnická 1D:SYNTEROSE24769436 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:2j9v3kd Stav DS Přístupná Název DS firma: SYNTEROSEN s.r.o.

IČ: 24769436

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

Adresát:Administrace insolvencí CITY Typľins. IDzADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typzpo 1D DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

AdresátzMgr. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2terx3 Stav DS Přístupná

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.Č. 12796 IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzMgr. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající IDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ PFO_INSSPR ID DS:cwxycye Stav Ds Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce IČ: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, CZ nar. 14.12.1979 Adresátzčeská správa sociálního TYPľostatní OVM ID:ČSSZ PRAHATisk CCA Group a.s. Strana 1 z 3 AAM112Rzabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:49kaiq3 Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963 Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

AdresátzFínanční úřad pro Jihomoravský T?Picctatní OVM IDzFINANČNÍ ÚŘA6921 _ kraj, Územní pracoviště Brno I, IČ: 72080043, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ OVM_REQ ID DS:r4pn6hp Stav Ds Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště Brno l. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 72080043

Adresa: Příkop 25/819, 60200 Brno, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro hlavní TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL 122 město Prahu, IČ: 71185224, obch.náz. Katastrální pracoviště Praha, ostatní OVM Údaje o schránce: týp:0VM_REQ 1D DS:6cwid5c Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Praha (Katastrální úřad pro hlavní město Prahu) IČ: 71185224

Adresa: Pod Sídlištěm 1800/9, 18214 Praha 8, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL 119 kraj, obch.náz. katastrální pracoviště Žatec, ostatní OVM

Údaje o schránce: týp:OVM_REQ 1D DS:4vbieqq Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Žatec (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) IČ: 71185194

Adresa: Smetanovo náměstí 1018, 43811 Žatec, CZ

AdresátzKrajské státní zastupitelství v TYPľorganizace IDzKZJIMBM

Brně, IČ: 00026069, organizace resortu resortu Údaje o schránce: týpzoVM ID DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně IČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

AdresátzMĚstský soud v Brně, IČ: TYPľorganizace ID:OSJIMBM 00025062, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:7ý7abii Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Městský soud v Brně 1Č: 00025062 Adresa: Polní 39/994, 63900 Brno, CZ Adresátn'Úřad práce ČR-krajská pobočka 'ľYPľostatIú_
Údaje o schránce: týp:OVM_REQ 1D DS:Sýýztwe Stav DS Přístupná Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) IČ: 72496991

Adresa: Křenová 111/25, 60200 Brno, CZTisk CCA Group a.s. Strana 2 z 3 AAM112R

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 3 z 3 AAM112R