NS 27046/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vllvvl

.uv-v 'VI' vllvlvl-lvl lvl

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 93713-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

522-16.docx 2016/05/20 09:50:07

Katastrální úřad proIJihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Břeclav, ostatní OVM, ID: KATASTRAL00213730 16

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Břeclav (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav, CZ

ID DS: 8e7ieeb Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:16:27

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 13:01 :13

27.05.2016 12:16:27

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 13:01:13 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:56 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01 :41KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-v-vl Ivvlvl vv II Iv-v vv vvlvvv-Iv l .vv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 93713-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

522-16.docx 2016/05/20 09:50:07

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Boskovice, ostatní OVM, ID: KATASTRAL00213730 14

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Boskovice (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), Hybešova 5l1007, 68011 Boskovice, CZ

ID DS: tspieap Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.201612:16:30

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:46:55

27.05.2016 12:16:30 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.201612:16:30 30.05.2016 06:46:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:56 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:37KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvv-v-vv Ivlv

'lv 'vv-'UI .vv-'lvl Ivvl .

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 93713-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

522-16.docx 2016/05/20 09:50:07 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL71185241 4 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Trutnov (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), Horská 822, 54101 Trutnov, CZ

ID DS: saehuy9 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:16:29

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 05:56:33

27.05.2016 12:16:29

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 05:56:33 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:59 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:37KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vav-vv l-vl llvvv v v-v vlvvvvvv lvlvv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 93713-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

522-16.docx 2016/05/20 09:50:07

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Nový Jičín, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 85

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Nový Jičín (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj), Slovanská 51232, 74101 Nový Jičín, CZ

ID DS: 9u8hwpc

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.201612:16:33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:34:45

27.05.201612:16:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:34:45 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:58 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01:41KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vv. I . II "vv-.lv-v vv . v. lvlvlvvvvvv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 93713-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

522-16.docx 2016/05/20 09:50:07

Katastrálníiúřad pro Pardubický kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Svitavy, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 68

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Svitavy (Katastrální úřad pro Pardubický kraj), Lanškrounská 2Al1900, 56802 Svitavy, CZ

ID DS: rzriefx Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:16:29

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:04:42

27.05.2016 12:16:29

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 06:04:42 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:58 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:37KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'uvvllvvv v-vv lvvvl lvl v' vl-l

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 93713-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

522-16.docx 2016/05/20 09:50:07

Katastrálníiúřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 71185194, ostatní OVM, ID: KATASTRAL71185194 3

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Chomutov (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), 2/797, 43011 Chomutov, CZ ID DS: bvniewr

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:16:27

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 13:53:16

27.05.2016 12:16:27 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:16:27 27.05.201613:53:16

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:55 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01:41

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28l

-.I'vvll v. vvvl v. l lvvvlv vvlvvvvvl lvl'-

A-69 Usnesení VS, tisková skupina 93713-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

522-16.docx 2016/05/20 09:50:07 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1

Typ DS: PO

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.201612:13:34 27.05.201612:13:35

27.05.201612:13:34 27.05.201612:13:35

03.06.2016 14:46:54

06.06.2016 05:55 04.06.2016 00:10

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 14:46:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lv lv Ivvl I v 'u' l--- vvi vv I .vv-

A-69 Usnesení VS, tisková skupina 93713-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

522-16.docx 2016/05/20 09:50:07 SUN DC/AC a.s., IČ: 28383753, právnická, ID: SUN DC/AC28383753 1

Typ DS: PO

SUN DC/AC a.s., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: ftsghjd

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.201612:13:31

27.05.201612:13:31

27.05.201612:13:31 06.06.2016 07:15:08

07.06.2016 05:53 07.06.2016 00:03

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 06.06.2016 07:15:08

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28ll lvu-vvle .Iv-

I-vv vv. vv-vlvllvlvv

A-69 Usnesení VS, tisková skupina 93713-5/2016

JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016 522-16.docx 2016/05/20 09:50:07 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:16:24

27.05.2016 12:16:24

27.05.201612:18:04

30.05.2016 05:59 28.05.2016 01:41

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:18:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

"-J'v-'li--v- II

28lvvvvv II I-II-v III lvl-Illvlvvvv

A-69 Usnesení VS, tisková skupina 93713-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

522-16.docx 2016/05/20 09:50:07 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.201612:13:32

27.05.201612:13:31 27.05.201612:13:32

27.05.2016 13:40:40

30.05.2016 05:55 28.05.2016 01:41

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 13:40:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lvvlvllvvl UI vv Il' lvv -v l

A-69 Usnesení VS, tisková skupina 93713-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

522-16.docx 2016/05/20 09:50:07 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:16:25

27.05.2016 12:16:25

27.05.2016 12:16:25 27.05.201612:43:11

30.05.2016 05:57 28.05.2016 01:41

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:43:11

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

vvi 'vv-v I lvl lv lv v I-'vv-vlvvll vv

28lA-69 Usnesení VS, tisková skupina 93713-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

522-16.docx 2016/05/20 09:50:07 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:16:28

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:16:28

27.05.2016 12:16:28 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:16:28 27.05.201612:20:13

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 06:00 Kontrolu provedl:

28.05.2016 01:41

Kudzbelová lvaSpisová značka:281Identifikace dotazuz93713-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 10:02 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:12 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:12 adresátů přístupna DS:12 adresátůAdresátzRALT COMPANY s.r.o., IČ: TYPľprávnicka ID:RALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

Adresát:SUN DC/AC a.s., IČ: 28383753, Typľprávnická ID:SUN DC/AC28383753 1 právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:ftsghjd Stav DS Přístupná

Nazev DS firma: SUN DC/AC a.s. IČ: 28383753

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

AdresátzAdministrace insolvencí CITY TYPľins. ID:ADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO ID DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. 1Č: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, Typľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:2terX3 Stav DS Přístupná

V

Nazev DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.c. 12796 1Č: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

Adresátzer. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající IDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ PFO_INSSPR 1D Ds cwxycye Stav Ds Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce 1Č: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, CZ nar. 14.12.1979

AdresatzčR-Krajské státní TYpľorganizace ID:CRKZJIMBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně

1Č: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZTisk CCA Group a.s. Strana 1 z 3 AAM112R

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL00213730 16 Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Břeclav, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM_REQ TD DS:8e7ieeb Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Břeclav (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) 1Č: 00213730

Adresa: Sady 28.října 720/16, 69002 Břeclav, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL00213730 14 Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Boskovice, ostatní OVM Údaje o schránce: typ OVM REQ ID DSztspieap Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Boskovice (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) 1Č: 00213730

Adresa: Hybešova 1007/5, 68011 Boskovice, CZ

Adresát:Katastrální úřad pro Typľostatní OVM TDzKATASTRÁL71185241 4 Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ OVM_REQ ID DS:saehuy9 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Katastrální pracoviště Trutnov (Katastrální úřad pro Královehradecký kraj)

1Č: 71185241

Adresa: Horská 822, 54101 Trutnov, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL 85 Moravskoslezský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Nový Jičín, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM_REQ ID DS:9u8hwpc Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Nový Jičín (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj) 1Č: 00849871

Adresa: Slovanská 232/5, 74101 Nový Jičín, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Pardubický 'ľYPľostatmú_
Název DS firma: Katastrální pracoviště Svitavy (Katastrální úřad pro Pardubický kraj)

1Č: 00213721

Adresa: Lanškrounská 1900/2A, 56802 Svitavy, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL71185194 3 kraj se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 71185194, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM_REQ TD DSzbvniewr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Katastrální pracoviště Chomutov (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) 1Č: 71185194

Adresa: 797/2, 43011 Chomutov, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátůTisk CCA Group a.s. Strana 2 z 3 AAM112R

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 3 z 3 AAM112R