NS 27034/2015
Referát KSBR 28 INS 27 034/2015-A-7 0 l. 281NS 27034-2015-předběžne' opatření-RILGACOM CZ-stavby-složka 28 INS na serveru L:

Neprodleně: a) zveřejnit V ISIRu b) doručit do datové schránky (DS) dlužníka, nemá-li adresát DS pak obálka I bude-li poštou uvedeno, že adresát nemá schránku-písemnost zveřejnit V Ins. rej. a nahoru uvěst: "DLUŽNÍK-DORUČENÍ DLE § 80 ZÁK. Č. 182/2006 Sb."

C) doručit do datové schránky (DS) navrhovatele a), nemá-li adresát DS pak obálka I nebude-li zásilka doručena (bez ohledu na důvod)-písemnost zveřejnit v Ins. rej. a nahoru uvěst: "NAVRHOVATEL-DORUČENÍ DLE § 80 ZÁK. Č. 182/2006 Sb." d) doručit do datove' schránky (DS) právního zást. navrhovatele b), nemá-li adresát DS pak obálka I bude-li poštou uvedeno, že adresát nemá schránku-písemnost zveřejnit v Ins. rej. a nahoru uvěst: "NAVRHOVATEL-DORUČENÍ DLE § 80 ZÁK. Č. 182/2006 Sb." e) doručit do datove' schránky (DS) předběžného IS, nemá-li adresát DS pak obálka I bude-li poštou uvedeno, že adresát nemá schránku-písemnost zveřejnit v Ins. rej. a nahoru uvěst: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., předběžný IS-DORUČENÍ DLE § 80 ZÁK. Č. 182/2006 Sb." f) V doručit do datove' schránky (DS) RILGACOM CZ, s.r.o., IC: 04203089, nemá-li adresát DS pak obálka I bude-li poštou uvedeno, že adresát nemá schránku-písemnost zveřejnit v Ins. rej. a nahoru uvěst: RILGACOM cz, S.I'.O., IČ: 04203089-DORUČENÍ DLE § 80 ZÁK. Č. 182/2006 Sb." g) doručit do datove' schránky (DS) Kraj. stát. zastupitelství v Brně h)

Doručit do DS Katastrálmho úřadu pro Středočeský kraj, kat. pracoviště Příbrami i) předat na VR a Sbírku listin

2.

Kalendář:

-po odeslání předlož ihned soudci

Brno dne 23.5.2016

Mgr. Jan Kozák, soudce mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v". vllev-v lv lvu-v lv .vv vvuvvvl Ivvvlv

28lA-70 Usn.předb.opatř., tisková skupina 24200-5/2016 LHŮTA Lhůta: 30.05.2016

28lNS 27034-2015-předběžn 2016/05/09 09:49:32 Revelstoke Invest s.r.o., IČ: 24120782, právnická, ID: REVELSTOK24120782 1 Typ DS: P0

Revelstoke Invest s.r.o., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: xdm2832

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 12:22:55

Ivana Ševčíková 10.05.201610201222

Zprávu vypravil: Doručeno:

09.05.2016 12:22:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 10:01 :22 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 11.05.2016 05:45 Kontrolu provedl:

11.05.2016 00:27

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vv I I I-vv vvv lvlva lv-vlv vv lvvvv .vv-

28lA-70 Usn.předb.opatř., tisková skupina 24200-5/2016 LHŮTA Lhůta: 30.05.2016

28lNS 27034-2015-předběžn 2016/05/09 09:49:32 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1 Typ DS: P0

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 12:22:51

Ivana Ševčíková 11.05.2016 10:55:21

Zprávu vypravil:

Doručeno:

09.05.2016 12:22:51 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 12:22:51 11.05.201610:55:21

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 12.05.2016 05:53 Kontrolu provedl:

12.05.2016 00:18

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno dO DS: DOdánO dO DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28l

'lvl VI. lv vllv lv lv v-v vvlvvlvl v l-l-

A-70 Usn.předb.opatř., tisková skupina 24200-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 30.05.2016

28lNS 27034-2015-předběžn 2016/05/09 09:49:32 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.O.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.O.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

DO vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

09.05.2016 12:22:53

09.05.2016 12:22:53

09.05.2016 12:22:53 09.05.2016 12:24:23

10.05.2016 05:47 10.05.2016 01:36

Ivana Ševčíková 09.05.2016 12:24:23

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána dO datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímtO okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, Odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním dO schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno dO DS: DOdánO dO DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvlvlv I l v-lvv I-vll vv-v l Ivlvvvvvlvvvvl

28lA-70 Usn.předb.opatř., tisková skupina 24200-5/2016 LHŮTA Lhůta: 30.05.2016

28lNS 27034-2015-předběžn 2016/05/09 09:49:32 Mgr. SomOI Karel, IČ: 72015586, Obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Karel SomOI-Mgr. Karel SomOI, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

DO vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

09.05.2016 12:23:05

Ivana Ševčíková 10.05.2016 08:59:06

Zprávu vypravil: Doručeno:

09.05.2016 12:23:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána dO datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímtO okamžikem doručena.

10.05.2016 08:59:06 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, Odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním dO schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 11.05.2016 05:45 Kontrolu provedl:

11.05.2016 00:27

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno dO DS: DOdánO dO DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-lvl Iuvv-vl lvl.. lvvl 'vln' vv-

28IA-70 Usn.předb.opatř., tisková skupina 24200-5/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 18.05.2016

28lNS 27034-2015-předběžn 2016/05/09 09:49:32 RILGACOM CZ s.r.o., IČ: 04203089, právnická, ID: RILGACOM 04203089 1 Typ DS: PO

RILGACOM CZ s.r.o., Opletalova 1015/55, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: sru6cf5

DO vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 12:22:57 09.05.2016 12:22:56

Ivana Ševčíková 19.05.2016 07:59:09

Zprávu vypravil: Doručeno:

09.05.2016 12:22:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána dO datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímtO okamžikem doručena.

19.05.2016 07:59:09 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, Odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním dO schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 06:04 Kontrolu provedl:

21.05.2016 00:02

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno dO DS: DOdánO dO DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v Ivvlv v! v' l-vl 'nv' vvvvllvvvvlvv-

28lA-70 Usn.předb.opatř., tisková skupina 24200-5/2016 LHŮTA Lhůta: 30.05.2016

28lNS 27034-2015-předběžn 2016/05/09 09:49:32 Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: KZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

DO vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.201612:23:01

Ivana Ševčíková 09.05.2016 12:23:01

Zprávu vypravil:

Doručeno:

09.05.2016 12:23:01 EV5: Datová zpráva byla dodána dO datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímtO okamžikem doručena.

09.05.201612:23:01 09.05.2016 12:23:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, Odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním dO schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 10.05.2016 05:47 Kontrolu provedl:

10.05.2016 01:36

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno dO DS: DOdánO dO DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-lvvvlvlv vlv lv-v vvlv v. vvvllvlvvll-

28lA-70 Usn.předb.opatř., tisková skupina 24200-5/2016 LHŮTA Lhůta: 30.05.2016

28lNS 27034-2015-předběžn 2016/05/09 09:49:32

Katastrálníiúřad prO Středočeský kraj, Obch.náz. Katastrální pracoviště Příbram, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 56

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Příbram (Katastrální úřad prO Středočeský kraj), POd Šachtami 353, 26101 Příbram, CZ

ID DS: gtqiesw

DO vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

09.05.2016 12:22:53

Ivana Ševčíková 09.05.2016 12:25:37

Zprávu vypravil:

Doručeno:

09.05.2016 12:22:53 EV5: Datová zpráva byla dodána dO datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímtO okamžikem doručena.

09.05.2016 12:22:53 09.05.2016 12:25:37

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním dO schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 10.05.2016 05:47 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

10.05.2016 01:36KONEC VÝPISU

Spisová značka:281Identifikace dotazuz24200-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.05.2016 10:16 Kontrolu provedl; Ševčíková Ivana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů prO vyhledání:0 adresátů DS hledána prO:7 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:7 adresátů přístupná DS:7 adresátůAdresátzRevelstOke Invest s.r.o., IČ: TYPľprávnická ID:REVELSTOK24120782 1 24120782, právnická Údaje O schránce: typzpo 1D DS:de2832 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Revelstoke Invest s.r.o. IČ: 24120782

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

Adresát:RALT COMPANY s.r.o., IČ: TYPľprávnická IDzRALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje O schránce: typzpo 1D DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

AdresátzKrajské státní zastupitelství v TYPľorganizace IDzKZJIMBM

Brně, IČ: 00026069, organizace resortu resortu Údaje O schránce: typ:0VM 1D DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství V Brně IČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

Adresát:Administrace insolvencí CITY TYPľins. IDzADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje O schránce: typ:PO 1D DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. SomOl Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 Obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2trij3 Stav Ds Přístupná

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.Č. 12796 IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzRILGACOM CZ s.r.o., IČ: TYPľprávnická IDzRILGACOM 04203089 1 04203089, právnická Údaje O schránce: typzpo 1D DS:sru6cf5 Stav DS Přístupná

Název DS firma: RILGACOM CZ s.r.o. IČ: 04203089 Adresa: Opletalova 55/1015, 11000 Praha 1, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľypľostatrú_


Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112R

pracoviště Příbram, ostatní OVM

Údaje O schránce: typ:0VM_REQ

Název DS firma:

IČ:

Adresa:

Středočeský kraj) 00213683

Pod Šachtami 353, 26101

Katastrální pracoviště Příbram

1D DS:gtqiesw Stav DS Přístupná

(Katastrální úřad pro

Příbram, CZnepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS prO:0 adresátů

z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s.

Strana 2 z 2

AAM112R