NS 27014/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vv-v

"v lv vv . l I l I 'vv' vuvv lvlvvvvl

28lA-65 Usnesení VS, tisková skupina 21708-6/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 520-2016.doc 2016/05/23 10:39:26 GLENCROS TRADE s.r.o., IČ: 29371066, právnická, ID: GLENCROS 29371066 1 Typ DS: P0

GLENCROS TRADE s.r.o., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: jvqkmpj

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

08.06.2016 11:46:51 08.06.2016 11 :46:51

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 13.06.2016 07:50:28

08.06.2016 11:46:51 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

08.06.2016 11 :46:51 13.06.2016 07:50:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 14.06.2016 06:04 Kontrolu provedl:

14.06.2016 00:13

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvv lvl. -vvl

28l

-I vvlvvllvvlvllv

A-65 Usnesení VS, tisková skupina 21708-6/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 520-2016.doc 2016/05/23 10:39:26 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1

Typ DS: P0

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

08.06.2016 11:46:53 08.06.2016 11 :46:53

08.06.2016 11 :46:53

08.06.2016 11 :46:53 09.06.2016 12:50:34

10.06.2016 05:54 10.06.2016 00:30

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 09.06.2016 12:50:34

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28ll Iv-vvlv lvvvv lv lv lv .uv vlvvvvl lvl l

A-65 Usnesení VS, tisková skupina 21708-6/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 08.06.2016

1 VSOL 520-2016.doc 2016/05/23 10:39:26 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

08.06.2016 11:46:54 08.06.2016 11 :46:53

08.06.2016 11 :46:53

08.06.2016 11:47:07

09.06.2016 05:44 09.06.2016 01 :29

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 08.06.201611:47:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-II I vuvvv vlvv lvvv vv l-v-Il vv Ivlvvvlv

28lA-65 Usnesení VS, tisková skupina 21708-6/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 520-2016.doc 2016/05/23 10:39:26 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

08.06.2016 11:46:54

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 09.06.2016 09:57:56

08.06.2016 11:46:54 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

08.06.2016 11 :46:54 09.06.2016 09:57:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 10.06.2016 05:55 Kontrolu provedl:

10.06.2016 00:30

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lv Ivlvvlvvl lv-v l llv VÚV" 'vv' I l ..vv

A-65 Usnesení VS, tisková skupina 21708-6/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 08.06.2016

1 VSOL 520-2016.doc 2016/05/23 10:39:26 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

08.06.2016 11:46:52 08.06.2016 11 :46:52

08.06.2016 11 :46:52

08.06.2016 11 :46:52 08.06.2016 12:10:44

09.06.2016 05:43 09.06.2016 01:29

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 08.06.2016 12:10:44

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

"vv-'vv' I-vvu Ivlvlv vv-~--Ivvvvvv-v

28lA-65 Usnesení VS, tisková skupina 21708-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 08.06.2016

1 VSOL 520-2016.doc 2016/05/23 10:39:26 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18l3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 08.06.2016 11:46:53

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 08.06.201611:46:53

08.06.2016 11 :46:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

08.06.2016 11:51 :28 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 09.06.2016 05:44 Kontrolu provedl:

09.06.2016 01:29

Kudzbelová lva