NS 26824/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

76|vI-vv lv l .vv II .v vv--

-B-14 rozhodnutí VSPH; lh. zpl, tisková skupina 96187-5/2016

SOUDCE

Lhůta:

2 VSPH 818-2016 odmítnu 2016/05/26 13:38:50 Záveská a spol., v.o.s., IČ: 26468514, ins. správce, ID: ZÁVESKÁ 1

Typ DS: P0

Záveská a spol., v.o.s., Ostrovského 253/3, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 9wncqq8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

03.06.2016 14:21 :55 03.06.2016 14:21:55

03.06.2016 14:21:54 03.06.2016 14:21:55

03.06.2016 15:12:48

06.06.2016 06:11 04.06.2016 02:04

Klára Benešová 03.06.2016 15:12:48

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Benešová Klára

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vI- I v -Iv lvl v 'vv' lvvlvvvvlvvvvl

76|-B-14 rozhodnutí VSPH; lh. zpl, tisková skupina 96187-5/2016 SOUDCE Lhůta:

2 VSPH 818-2016 odmítnu 2016/05/26 13:38:50 JUDr. Bc. Čmelík Milan, IČ: 01163094, obch.náz.-advokát, advokát, ID: ČMELÍK MILN 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Milan Čmelík-JUDr. Bc. Milan Čmelík, advokát, Lidická 405/3, 46601 Jablonec nad Nisou, cz ID DS: ytammag

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

03.06.2016 14:21:51

Klára Benešová 03.06.2016 15:03:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

03.06.2016 14:21:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 15:03:02 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 06:11 Kontrolu provedl:

04.06.2016 02:04

Benešová Klára