NS 26708/2015
l _____ r ateh Krajský soud v üstravě Hmmm i Havlíčkova nábřeží 34 728 EI üstrava:'-Euummimnum 1039 WII.HH

*1

üłlji iü llllllllł'glllWWW |§1|j|l1|ü||1|l|l|

3 '9 T 1 '5 1 'ł' 4U IHS IĎTŮEIZŮIS-FIIS-usn. zruš.anonymizovano Ilá

Marie Majernvé 485 T33 |[III Frýdual-HWialniel-cł MístekMMŮMIM

, __ __ 5% v.-ü-'

u-:|._"I

I l-nad: Krajský sand v üstravě " Havlíčkův!) náhřtłí 34 TZB E] Ústrava

u.. mumlałnumu 11139 mm.

1 Mig l! mnm muumu1mmuuhjwhuwWu 111

Ů 3 9 Tr' 4U' IWS EETŮEÍIŮIE-PIIS-usn. Iľtlš.'Jranonymizovano Zlý _

Marii:: Majerüvě 485 738 Ill Frýdek-Místek. Místekmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-vluv-I v vvvv llvvlv 'lvl' VVN" 'u' I-vlvl

40lNS 2670812015 -P1/5-usn. zruš., tisková skupina 103971-5/2016 LHŮTA Lhůta: 30.12.2016 zrušení rozhodnutí asiste 2016/05/23 12:34:03 Mgr. Lubojacká anonymizovano , anonymizovano , IČ: 01454480, ins. správce, ID: LUBOJACZUZA 2 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Lubojacká-Mgr. ZUZANA LUBOJACKÁ, Dobrovského 724, 73801 Frýdek-Místek, CZ ID DS: ivf84tu

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

30.05.2016 07:17:01

Zprávu vypravil: Gabriela Skupinová

Doručeno: 30.05.2016 09:55:32

30.05.2016 07:17:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 09:55:32 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 11:56 Kontrolu provedl:

31.05.2016 01 :00

Struminská Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v----vvvvvl l I-Ul

"VI 'vv-v v I-VVVVIvvva

40l-P1/5-usn. zruš., tisková skupina 103971-5/2016 LHŮTA Lhůta: 30.12.2016 zrušení rozhodnutí asiste 2016/05/23 12:34:03 COFIDIS s.r.o., IČ: 27179907, právnická, ID: COFIDIS 827179907 2

Typ DS: Po Číslo věřitele: 1

COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 15800 Praha 5, CZ

ID DS: zqtv8fp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 30.05.2016 07:16:55

Zprávu vypravil: Gabriela Skupinová

Doručeno: 30.05.2016 09:35:55

30.05.2016 07:16:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 09:35:55 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 11:56 Kontrolu provedl:

31.05.2016 01 :00

Struminská JanaSpisová značkaz4OIIdentifikace dotazu:103971-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 06:14 Kontrolu provedl; Skupinová Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů88025799, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Zlý, Mar anonymizovano , 88025799 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFC, PFO_ADVOKI PFO_DANPORIAdresátzMgr. Lubojacká anonymizovano , nar. Typľins. IDzLUBOJACZU anonymizovano , IČ: 01454480, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:ivf84tu Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Lubojacká, firma: Mgr. anonymizovano Lubojacká-Insolvenční správce IČ: 01454480 Adresa: Dobrovského /724, 73801 Frýdek-Místek, CZ anonymizovano Adresát:COFIDIS s.r.o., IČ: 27179907, TYPľprávnická ID:COFIDIS 827179907 2 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:zqtv8fp Stav DS Přístupná Název DS firma: COFIDIS s.r.o. IČ: 27179907 Adresa: Bucharova 6/1423, 15800 Praha 5, CZ nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů Adresát:Zlá anonymizovano , anonymizovano , 731 fyzická ID:ZLÁ MART160372 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Zlá, Ma anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresát:Zlý anonymizovano , anonymizovano , IČ: 731 podnikajíc iID:ZLÝ MART120775 1

PFO_1NSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R

KSOS 40 I-P1 VK: -vyhotov a doruč usnesení: o dlužníkovi o IS o Věř. č.1

P1 možno zapůjčit k 18 ICm lhůta PM+15 dní-poté předlož ASIST. oddíl B ke změně SPL.KAL.

V Ostravě dne 23.05.2016

Mgr. Anna SVábOVá, V.r. asistentka soudce