NS 25687/2012
I"

r

E l "nak Krajský sand v üstra'ľě . .-Havlíčküvü nábřeží 34 dn! .....1r I; í'fr' 728 EI Ústrava Waitimmrlnnlhm- ' ' '









MUM# i: r

3%* m mmmmu 273 mm

\||IM|L1]||IJHL|||Iüliüllljíwlllj w. !WW







* 3



".-.'|"-L'.:ll:': . _:. '

"-Ią' 'F 'r- T-_-l... Iłklš.-CI _ _1 l u u '



anonymizovano Uvíra

' '.' 1 ... . "-#7. .-__ 'l-aa??? i .Fa _ 1-ăi;

Rolnická 49 735 14 ürluvă-Lutyně

s 34-: 1 r; -...I



'rd-" _. "LS-II* F ' I

WHWI ............ H_I





--I r .:._.





mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

39|

'v' lvlvv 'lvl

I-vv lvvlvv UI lvvlvl vv . l v

Rozhodnutí VS P6-27, tisková skupina 20273-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 30.09.2016

2 VSOL 92-2016 (3).doc 2016/05/04 14:02:45 lng. Kotaba anonymizovano , anonymizovano , IČ: 87099551, ins. správce, ID: KOTABA IVO 550720 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Kotaba-Ing. anonymizovano Kotaba, Okružní 1309, 73514 Orlová, CZ

ID DS: dyzx465

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 08:36:39

25.05.2016 08:36:39

25.05.2016 10:21 :49

30.05.2016 14:50 26.05.2016 01 :01

Bc. Jana Fussová 25.05.2016 10:21:49

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Pospíšilová Martina

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-..-u

39|

Rozhodnutí VS P6-27,

KANCELÁŘ vl-vllv v ..v l --vv. vlvvvaI- Iv tisková skupina 20273-5/2016 Lhůta: 30.09.2016

2 VSOL 92-2016 (3).doc 2016/05/04 14:02:45

JUDr. Kočí Petr Ph.D., Typ DS: PFO_ADVOK

IČ: 71456929, advokát, ID: Kočí PETR 5

Číslo věřitele: 6

Petr Kočí-JUDr. Petr Kočí, Ph.D., advokát, Opletalova 1535/4, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: cp7kgk3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 08:36:33

25.05.2016 08:36:32 25.05.2016 08:36:33

25.05.2016 08:58:18

30.05.2016 14:51 26.05.2016 01 :01

Bc. Jana Fussová 25.05.2016 08:58:18

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Pospíšilová Martina



Spisová značka:39IIdentifikace dotazu:20273-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 07:33 Kontrolu proved JŠBC. Fussová Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů













ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů Adresátzľng. Kotaba anonymizovano , nar. Typľins. ID:KOTABA IVO 5507 anonymizovano , IČ: 87099551, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR 1D DS:dyzx465 Stav DS Přístupná Název DS lvo Kotaba, firma: lvo Kotaba-Insolvenční správce lČ: Adresa: V zimném dole /713, 73512 Orlová-Lazy, CZ anonymizovano AdresátzJUDr. Kočí Petr Ph.D., IČ: Typľadvokát lDzKOČÍ PETR 5 71456929, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:Cp7kgk3 Stav DS Přístupná Název DS Petr Kočí, firma: JUDr. Petr Kočí Ph.D., advokát, ev.č. 10949 IČ: 71456929 Adresa: Opletalova 4/1535, 11000 Praha, CZ nar. 21.08.1979 nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů Adresátzüvíra anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická IDzUVÍRA DUŠA300665 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Uvíra, anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO





Konec výpisu-------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R