NS 25265/2015
::TW _ nemu na Hmmm-r numu TIFF I-# VW Ě F | | tmmmmmm :ł 1;-2? 1š-uB-?I1ü lenäaaní them u 'iw ' ulazenaomámenoH' i H k-ť mi Monika Vu ü, , . ndráknvá nar. 4.6.1985 ....... 5mm 301 meuslmuhmutpmm 394 ?u Kamenice nad Lipou vühłníduhi. byla Haima dun' :Ide mini sduän dn: Jmmuipłllmní 1-' ' '

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- I vvuvv-vv v. 'lv-lv v lvl v vvuv

25lB-11 usnesení |h.29l6, tisková skupina 5827-6/2016 ZAPISOVAT. Lhůta:

Usneseni-Vyjimka ze zak 2016/06/03 09:29:23 JUDr. Staňková Olga, podnikající FO, ID: STAŇKOVOLGA 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Olga Staňková-JUDr. Olga Staňková, Louka 44, Louka, 679 74

ID DS: xd3ws2c

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 08.06.2016 11:05:37 Petra Malá 08.06.2016 11:05:37 08.06.2016 12:06:28

Zprávu vypravil: Doručeno:

08.06.2016 11:05:37

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

08.06.2016 12:06:28 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

09.06.2016 07:21 Kontrolu provedl: Šimková Lucie

09.06.2016 01 :21Spisová značka:251Identifikace dotazuz5827-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:08.06.2016 09:47 Kontrolu provedlzublá Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Staňková Olga, podnikající Týpľpmonikající ID:STAŇKOVOLGA 1 FO FO Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:Xd3ws2o Stav DS Přístupná Název DS Olga Staňková, rodné příjmení: Staňková, firma: JUDr. Olga Staňková-Insolvenční správce IČ: 72533609

Adresa: Louka /44, 67974 Louka, CZnar. 17.10.1976

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzKašparů anonymizovano , anonymizovano , T31 podnikajíc: IDzkAŠPARŮJOSE151175 1 IC: 62544012, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Kašparů, Jo anonymizovano , 62544012 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR AdresátzVondráková Monika, fyzická T31 fyzická 1D:VONDRÁKMONI 1 Hledáno V DS:typ: FO, Vondráková, Monika Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 z 1 AAM112R

KSCB 25 I-B-11

-zašli: -dlužnüç-DS (P-T III.) -IS-DS (P-T III.)

-Monice anonymizovano , anonymizovano , Štítneho 301, 394 70 Kamenice nad Lipou-DS (P-T III.)

Lhůta: oddlužení.

Děkuji. 3. 6. 2016 Nerad