NS 2404/2015
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

38|

A-38 usnesení z VS,

LHŮTA

Iv-vvvv--lvl' ..vv 'Il vv "vvvvvvvvvv-tisková skupina 96254-4/2016 Lhůta: 16.06.2016

360-16.docx 2016/04/29 09:40:50 JUDr. Werl Ivan, obch.náz. advokát, advokát, ID: WERL_IVAN000000 1

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 1

Ivan Werl-Werl Ivan, JUDr., advokát, Vrchovecká 74/2, 59401 Velké Meziříčí, CZ

ID DS: rbjh2kn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.201610:13:33

24.05.201610:13:33

24.05.201610:13:33 25.05.2016 12:45:32

26.05.2016 06:39 26.05.2016 00:26

Renata Crhová 25.05.2016 12:45:32

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: PřihlásiIa se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Korberová Kateřina

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivvlvlvlvlv II v Ivvv vlva l .vv-v Ivvvlv

38|A-38 usnesení z VS, tisková skupina 96254-4/2016 LHŮTA Lhůta: 16.06.2016

360-16.docx 2016/04/29 09:40:50 JUDr. Homolka Jaroslav, IČ: 44047231, advokát, ID: HOMOLKAJARO 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Jaroslav Homolka-Advokátní kancelář JUDr. Homolka, Palackého 5001/1, 58601 Jihlava, CZ ID DS: 9v9hh2x

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.201610:13:32

Renata Crhová 24.05.2016 16:54:40

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.05.201610:13:32

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 16:54:40 EV11: PřihlásiIa se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

25.05.2016 06:56 Kontrolu provedl: Korberová Kateřina

25.05.2016 01 :10Spisová značka:381Identifikace dotazuz96254-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 08:10 Kontrolu provedl: Crhová Renata

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. werl Ivan, obch.náz. Typľadvokát ID:WERL___IVAN000000 1 advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:rbjh2kn Stav DS Přístupná

Název DS Ivan Werl, rodné příjmení: Werl, firma: Werl Ivan, JUDr., advokát IČ: 66215366 Adresa: Vrchovecká Č. 74/2, 594 01 Velke Meziříčí, CZ har. 01.03.1964

AdresátzJUDr. Homolka Jaroslav, IČ: TYPľadvokát ID:HOMOLKAJARO_ 2 44047231, advokát Údaje o schránce: typ PFo_ADv0K 1D DS:9v9hh2x Stav Ds Přístupná Název DS Jaroslav Homolka, firma: JUDr. Jaroslav Homolka, advokát, ev.Č. 1642 IČ: 44047231

Adresa: Palackého 1/5001, 58601 Jihlava, CZ har. 19.10.1953 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátůz toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R