NS 23993/2014
--ji www

4--106219 *1üúE1Eł-5-2ü1ů-Z* HNS HQMUH . ...4. usneseni ' **:f7538-

J:MÉ? ĚĚM' JA m. a?" 15h/ '--.. HMMEM 21:9 /57/ .-. J. H mumi-*7 V animal-m " Ví/ V

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvv Ivvlv .vv lvl' lvvvv Ivvv-vl l vvvlv

10lB43 usnesení, tisková skupina 106219-5/2016 SO Lhůta: 25.07.2016

OL IVO 2016/05/24 07:29:20 Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, právnická, ID: SBERBANK 25083325 1 Typ DS: P0

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 15800 Praha 5, CZ

ID DS: f94gyc6

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 08:21 :33 25.05.2016 08:21:34

Zprávu vypravil: Kateřina Papoušková

Doručeno: 26.05.2016 03:00:10

25.05.2016 08:21:34

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.05.2016 03:00:10 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.06.2016 09:31 Kontrolu provedl: Šafaříková Andrea

27.05.2016 00:25Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvl l lvl vvlv lv-v 'VU-v v"

'vvi vvi-v

10lB43 usnesení, tisková skupina 106219-5/2016 SO Lhůta: 25.07.2016

OL Ivo 2016/05/24 07:29:20 Mgr. Konečný anonymizovano , anonymizovano , IČ: 68758570, ins. správce, ID: KONEčNÝMARE760415 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Konečný-Mgr. anonymizovano Konečný, Šrámkova 481, Zlín-Malenovice, 763 02 ID DS: pxnx6wn

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 08:21:32 25.05.2016 08:21:33

Kateřina Papoušková 25.05.2016 08:58:42

Zprávu vypravil: Doručeno:

25.05.2016 08:21:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 08:58:42 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

20.06.2016 09:31 Kontrolu provedl: Šafaříková Andrea

26.05.2016 01 :01Spisová značka:101Identifikace dotazu:106219-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 07:17 Kontrolu provedl; Papoušková Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresát:Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, Typľprávnická ID:SBERBANK 25083325 1 právnická

Údaje o schránce: týpzpo 1D DS:f94gýo6 Stav DS Přístupná Název DS firma: Sberbank CZ, a.s.

IČ: 25083325

Adresa: Na Pankráci 129/1724, 14000 Praha 4, CZ

AdresátzMgr. Konečný anonymizovano , nar. TYPľins. ID:KONEČNÝMARE7604 anonymizovano , IČ: 68758570, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo_INSSPR 1D DS:pxnx6wn Stav Ds Přístupná Název DS anonymizovano Konečný, firma: anonymizovano Konečný-Insolvenční správce IČ: 68758570

Adresa: Šrámkova /481, 76302 Zlín-Malenovice, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Ďurčan Stanislav, nar. 131 podnikajíc IDzĎURČAN STAN010857 3 01.08.1957, IC: 10641645, í FO podnikající FO Hledáno V DS:týp: PFO, Ďurčan, Stanislav, 01.08.1957, 10641645 Dotaz proveden na týto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu _______________________________________________________________________ __

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

KSOL 10 IVK: doruč IS, D, ZV Kal PM

V Olomouci dne 24.5.2016 Mgr. Bronislav Šlahař samosoudce