NS 23302/2014
DDRUÉEHEA DDULASTN c HEUHLADM mlnuguum gmn|nuu~gmuu1| mumwummu 5mm

415 IMS EEBDÍIEŮM B-lł ľüľhüdlluli TM tpíaemnnm 'Il'lüÍEM dn dumninl mim jin! ůdflłilllm

Adräăt: Mulüna Findrm'á

Iwasmaqklm'a 1355 düü LH. USH nad Lab-mu

!měna a příjmení Diůhf, která :äailku přemla ăääił'äšäšł; EEE łšłiiłíšiääéäiäľiäłiľéšäíääí

.........

.......................................................... ..mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vvvl v-vlvl "v lv lvvvl vv. v I-lv-.v lvu-vv

46lB-12 rozhodnutí TM, tisková skupina 7524-11/2015 ASISTENT Lhůta:

3 VSPH 1615..2015 schvále 2015/11/03 12:29:39 Findra anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: FINDRA ANDR090772 1 Typ DS: F0

anonymizovano Findra, Masarykova 1803/138, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID DS: sa5tjf9

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.201610:18:51 06.06.201610:18:52

Tereza Marková 16.06.201610:18:52

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

06.06.201610:18:51 06.06.201610:18:52

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.06.2016 10:18:52 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

20.06.2016 12:03 Kontrolu provedl: Košťálová Jana

19.06.2016 00:02KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-Ivlvvlv-I vv. .lv-v VII 'Il l UI lvvvlvvlvl

46lB-12 rozhodnutí TM, tisková skupina 7524-11/2015 vsú Lhůta:

3 VSPH 1615..2015 schvále 2015/11/03 12:29:39 Mgr. Linha anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66251354, ins. správce, ID: LINHA TOMÁ741110 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Linha-Mgr. anonymizovano Linha, Trojanova 18, Praha 2, 120 00

ID DS: sdtx9m3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.201610:19:03 06.06.201610:19:04

Tereza Marková 06.06.2016 10:25:40

Zprávu vypravil: Doručeno:

06.06.201610:19:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 10:25:40 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 14:01 Kontrolu provedl: Košťálová Jana

07.06.2016 01 :10Spisová značka:461Identifikace dotazuz7524-11/2015

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 09:15 Kontrolu provedlzubrková Tereza

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresát: Findra anonymizovano , anonymizovano , Týpľfyzická ID:FINDRA ANDR090772 1 fyzická Údaje o schránce: tyszO 1D DS:sa5tjf9 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Findra, rodné příjmení: Findra IČ: Adresa: Masarykova 138/1803, 40001 Ústí nad Labem, CZ anonymizovano

AdresátzMgr. Linha anonymizovano , nar. Typľins. IDzLINHA TOMÁ7411 anonymizovano , IC: 66251354, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo_INSSPR 1D DS:sdtx9m3 Stav Ds Přístupná Název DS anonymizovano Linha, firma: anonymizovano Linha-Insolvenční správce IČ:

Adresa: Trojanova /18, 12000 Praha 2, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzFindrová Malvína, nar. T31 podnikajíc: IDzFINDROVMALV150872 1 15.08.1972, IC: 02292955, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Findrová, Malvína, 15.08.1972, 02292955 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R