NS 23210/2015


' ČEHMDDVLASTHIEl-IRUIEŮU '4 DATTyplll.KSEIR 52 INS 232I0f2015-U5n. VS 2535

IWHIIWWMW mnm l F-I h

-1* resát:

anonymizovano Šküda. mc. 1932 Krhmr 33

:STFS 55 Hrümvíce

~'

. .IMWMMM tr *H--. 1""

u WMMMEW '''' u

-mamma m

HHHHHH IIIH-I-IIlHHIll-IIIiIłHIuIH-ulI-HHHI Iu-rHru-II-II-ulu.iIl.I-p-Hi-1.liII-'IIHHu-ui-lui-uuui". mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivvvlvlv vv-Ivlv vlv "Iu-'vlvvvvvvvvl

52lUsn. VS 25/5, tisková skupina 6241 6-412016 LHŮTA Lhůta: 25.05.2016

1 VSOL 277-2016.doc 2016/04/20 08:42:47 Mgr. Andělová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 46545816, ins. správce, ID: ANDĚLOVROMA716020 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Andělová-Mgr. anonymizovano Andělová, Marešova 305/14, 60200 Brno, CZ ID DS: tk2xtg5

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 19.05.201613:03:51

Zuzana Štěpánková 19.05.2016 13:05:49

Zprávu vypravil:

Doručeno:

19.05.2016 13:03:51 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.201613:03:51 19.05.2016 13:05:49

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 16:28 Kontrolu provedl:

20.05.2016 01 :51

Křížová DanielaSpisová značka:52IIdentifikace dotazuz62416-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 10:59 Kontrolu provedl; Štěpánková Zuzana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTypľins. správce

AdresátzMgr. Andělová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 46545816, ins. správce

Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:tk2xtg5 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Andělová, firma: anonymizovano Andělová-Insolvenční správce

IČ: 46545816

Adresa: Marešova 14/305, 60200 Brno, CZ anonymizovanoIDzANDĚLOVROMA716020

1nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátzškoda anonymizovano , anonymizovano , T31 podnikajíc: IDzšKODA MART290382

IČ: 03769097, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Škoda, Mar anonymizovano , 03769097 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR1

Konec výpisu---------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R