NS 23188/2012
u::an Thai.

III IM II!! !IN W IÍI !Hill Nl! II)

-5-E U 1 6 "' 1 i' HKEIHS M12-młhB-3'I lh. .DE-'Ikrhak [tin Ela. nar. 19H

214 --Čermná

WW T255?? mmmmkmmumi-

/

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvulllv I VI. .lvl v v l l I v . vvl-vvvvv

45lrozh.B-31 |h. 23.06., tisková skupina 35275-5/2016 LHŮTA Lhůta: 23.06.2016

2VSPH1134_15.docx 2016/05/13 10:39:50 lng. Harvan anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73656607, ins. správce, ID: HARVAN JAKU851017 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Harvan-Ing. anonymizovano Harvan, Palackého 175, Turnov, 511 01

ID DS: tkh7qy8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 13:47:42

Zprávu vypravil: Tereza Langhammerová

Doručeno: 23.05.2016 14:25:24

23.05.2016 13:47:41 23.05.2016 13:47:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 14:25:24 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 06:39 Kontrolu provedl:

24.05.2016 01 :56

Langhammerová TerezaSpisová značkaz451Identifikace dotazuz35275-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 12:16 Kontrolu provedlzľenghammerová Tereza

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzľng. Harvan anonymizovano , nar. Typľ anonymizovano , IČ: 73656607, ins. správce správce

Údaje o schránce: tyszFO INSSPR 1D DS:tkh7qy8

Název DS anonymizovano Harvan, firma: Ing. anonymizovano Harvan IČ: 73656607

Adresa: Palackého 175, Turnov, 511 01

anonymizovano

ID:HARVAN JAKU851017

Stav DS Přístupná

1nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Skrbek Martianc., nar. Typľpwdhikajío 1D:SKRBEK MART 17.11.1971, IC: 88053181, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Skrbek, Martin, 17.11.1971, 88053181 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 218, PSČ 502 08

AAM112R