NS 22772/2013


7 www:qu Mama] !Mam dn

:WM

anonymizovano JiEn: un Hmm Králová Wá' . I. m ł min-I HUIEDU m L ř mnmmmmm .Í

KSHK 45 ms EEWZIED'IE-usn. 5-25 lh. 25.05.-| 25115.15 | resát: l

Efanh-erk Tomáš. nar. 19T? Zálesni Lhota 3G i 514 D1 studena:.. .mmmmm / i rmmmpłmtm / Mamma: / H. I ...... ..._ mit-:111mm I

whmnhldrtdłnłhlmtüm, [mamma] !mnm dn--r l] :1. x.). |. J

anonymizovano

.ł I-'l'25.06.15 mi. 'UH I I'll-III" I 'II-III

~1 u: ummmlcunumu

'r

HSHK 45 !HS 22W2ł2ü13-usn. 5-25 |h+ EEJJE.-

13mm. l..

łresát:Záhasni Lhota 3D 514 D1 studanan:

Efanharkuvá anonymizovano . nar. 1932.u :mamma-1mm /.. m,mmmh,lm /

/r? f h f- Maminka l 1' .Illlil 'lI .-1 Z' WWW .a f. *ni-i:: I

_-___ .l'LII_-_\.___-= dne .............. ...#1 ..... .. mamaan lggmmiü mim dn úhlu! u: .sz

anonymizovano J-luminupłilmenimh'ljid

_ il .

I Iz= r lIII 5' u: t .

-1--a..-namalmnumu

.'I. I'l

2535.16 resát:

Efenharknvá anonymizovano nar. 1994 Zálasnl Lhůta 145 514 D1 Studenec.

ă'. ._ -_. .L:.

MHMIIIIMIEWH ą l

KSHH. 45 IHS 2277212013-usn. 5-25 lh. '25.06.-

_-_

llllllllllll HI-

Iqilq-I i I ł l H 1 l I I I l + | 1 l ł I i l 1 l-I-I + l i I ł ll-I IIIIIIIIIIIIIII Irl l I l I l I I I ł l i F l i I i I F i l-l l i I i I + l i H l r I l l i I ł l + l I I i I I I + I f I + I l I + l r I k l r I + l I I f l i I I l i I I I i ! l I F H I I I f l i F i + l I H |-lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l-I

I i I 1 I ł I 1 I I I I l I i I I ł l I i l l I i | + I L I 1--

lllllllllllllllllllllll Il

IIIIIIIIIIII IHl-IlI-l-I-Iq lllllllllllllllllllllllll 'II

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v. vvvlvv lvvvvv

45lusn. B-25 lh. 26.06., tisková skupina 59152-5/2016 LHŮTA Lhůta: 26.06.2016 uspromzajve 2016/05/23 12:07:17 lng. Slavíková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 42895677, ins. správce, ID: SLAVÍKOHANA585815 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Slavíková-lng. anonymizovano Slavíková, Skálova 466, 51101 Turnov, CZ

ID DS: zr526zw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 26.05.2016 15:14:44 26.05.2016 15:14:45

Zprávu vypravil: Tereza Langhammerová

Doručeno: 26.05.2016 15:22:02

26.05.2016 15:14:45 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.05.2016 15:14:45 26.05.2016 15:22:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 27.05.2016 07:16 Kontrolu provedl:

27.05.2016 02:16

Langhammerová Tereza

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

45lv-Ivvvvlv Ivvlvl

Iv-v "uv Ivv-.ul- vn usn. B-25 lh. 26.06., tisková skupina 59152-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 26.06.2016 uspromzajve 2016/05/23 12:07:17

Hypoteční banka, a.

Typ DS: P0 s., IČ: 13584324, právnická, ID: HYPOTEČNÍ13584324 10

Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 5azegu5

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

26.05.2016 15:14:57

26.05.2016 15:14:57

26.05.2016 15:14:57

27.05.2016 07: 1 6 27.05.2016 02:16

Zprávu vypravil: Tereza Langhammerová

Doručeno: 26.05.2016 15:14:57

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

EVO: Datová zpráva byla podána. EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Kontrolu provedl: Langhammerová TerezaSpisová značkaz451Identifikace dotazuz59152-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 12:20 Kontrolu provedlzľenghammerová Tereza

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:5 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůTYPľins. správce

Adresátzľng. Slavíková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 42895677, ins. správce

Údaje o schránce: typzpFo INSSPR

15.08.1958

Adresát:Hypoteční banka, a. 13584324, právnická

Údaje o schránce: typzpo

ľlaQť.

V s. IC:

I

Název DS firma:

Hypoteční banka, a.s. IČ: 13584324 Adresa: Radlická 150/333, 15000 Praha 5, CZID DS:zr526zw

Název DS anonymizovano Slavíková, rodné příjmení: Slavíková, Slavíková-Insolvenční správce

IČ: 42895677

Adresa: Skálova /466, 51101 Turnov, CZ

TYPľprávnická

ID DS:5azegu5

ID:SLAVÍKOHANA585815

Stav DS Přístupná firma: Ing. anonymizovano

IDzHYPOTEČN113584324

Stav DS Přístupná

1

10nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:3 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:3 adresátů

AdresátzEfenberk Tomáš, nar. IČ: Hledáno V DS:typ:

09.07.1972, 66801524, podnikající FO

PFO, Efenberk, Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO,

í FO 09.07.1972, PFO_ADVOK,

Tomáš,

AdresátzEfenberková anonymizovano , anonymizovano , fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Efenberková, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

TYP: fyzická

Lu anonymizovano

AdresátzEfenberková anonymizovano , anonymizovano , fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Efenberková, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

TYP: fyzická

Le anonymizovanoPFO_DANPOR,

TSW podnikajíc ID:EFENBERTOMÁ090772

66801524 PFO_INSSPR

ID:EFENBERLUC1220882

ID:EFENBERLENK040694

1

1

1Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády

V Strana 1 z 1 218, PSC 502 08

AAM112R