NS 22688/2013l 'Iľ'lll' I H LI-PHI.

-u u T mem

Imuwwwmlummgugmuuuumim

*3

mm.

?E !HS ::mann-P13-9 ruzhünduh' USPH; lh. :pl

'-p. a

Ivana Frauswá 18.02.1968 Nová Ves nad Him.: GÚUE 4GB 2? Hurá Ves nad Nisou

!multi-iu.Hinth

r-Minimi--*Mil-m

..L-.-HH aaa-una". u......u.-a..n...a...-..--..-_... u.--..._.... Ii-II-I-l

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvl I v I I l .v l-I v vvv vv-vl vvvlvvvv

76l-P13-9 rozhondutí VSPH; lh. zpl, tisková skupina 31447-5/2016 LHŮTA Lhůta:

2 VSPH 745-2016 odmítnu 2016/05/10 08:01 :13 Mgr. Kolář anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66249996, ins. správce, ID: KOLÁŘ MART720117 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Kolář-Mgr. anonymizovano Kolář, Na Vinici 1227/32, 40502 Děčín, CZ

ID DS: cevx3rb

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 09:50:58

Klára Benešová 23.05.2016 11:53:12

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 09:50:58 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 09:50:58 23.05.201611:53:12

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 08:27 Kontrolu provedl: Benešová Klára

24.05.2016 01 :12

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-l lv . .vv vvvvl llvvv lvva "vv Il' Ilvvv lvl

76l-P13-9 rozhondutí VSPH; lh. zpl, tisková skupina 31447-5/2016 LHŮTA Lhůta:

2 VSPH 745-2016 odmítnu 2016/05/10 08:01 :13 Finanční úřad pro Liberecký kraj, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANČNÍ 72080043221 Typ DS: OVM

Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97/25, 46007 Liberec, CZ

ID DS: chn2bf

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 09:51 :02 23.05.2016 09:51:02

Klára Benešová 23.05.2016 09:51:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 09:51:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 13:59:43 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 08:28 Kontrolu provedl: Benešová Klára

24.05.2016 01 :12