NS 22654/2011mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Iuvv-vvv Iv-v vv Il' 'uvlvvlvvl 'v'

76l-B-293 usn. odmítnutí návrhu; lh. 31/8, tisková skupina 24225-7/2016 LHŮTA Lhůta: 31.08.2016

22654-2011 odmítnutí př 2016/07/12 10:00:31 lng. Janda Jaroslav LL.M., anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: JANDA JAR0091050 1 Typ DS: F0

Jaroslav Janda, Svor 90, 47151 Svor, CZ

ID DS: 3vx66cu

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.07.201611:09:38

Klára Benešová 19.07.2016 12:20:52

Zprávu vypravil: Doručeno:

12.07.201611:09:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.07.2016 12:20:52 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 21.07.2016 06:12 Kontrolu provedl:

20.07.2016 00:04

Benešová Klárav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v I-vl vvv v. v Ivvlv vvllv vvlvlvvvlvv lv lv

76l-B-293 usn. odmítnutí návrhu; lh. 31/8, tisková skupina 24225-7/2016 LHŮTA Lhůta: 31.08.2016

22654-2011 odmítnutí př 2016/07/12 10:00:31 KOPPA, v.o.s., IČ: 25428578, ins. správce, ID: KOPPA, 4 Typ DS: P0

KOPPA, v.o.s., Mozartova 679/21, 46001 Liberec, CZ

ID DS: n22ggme

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.07.201611:09:37

Klára Benešová 12.07.2016 11:11 :01

Zprávu vypravil:

Doručeno:

12.07.2016 11:09:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.07.2016 11 :09:37 12.07.2016 11 :11 :01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 14.07.2016 06:16 Kontrolu provedl:

13.07.2016 01 :05

Benešová Klárav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvllvlvlv- VI v llvvv vv! l v lvuvvllvvl l l

76l-B-293 usn. odmítnutí návrhu; lh. 31/8, tisková skupina 24225-7/2016 LHŮTA Lhůta: 31.08.2016

22654-2011 odmítnutí př 2016/07/12 10:00:31 JUDr. Vaňha Miloslav, IČ: 40802825, obch.náz. advokát, advokát, ID: VAŇHA_MILO 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Miloslav Vaňha-Vaňha Miloslav, JUDr., V olšinách 2300/75, 10000 Praha 10, CZ ID DS: ps5f283

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.07.201611:09:38

Klára Benešová 19.07.2016 14:26:55

Zprávu vypravil:

Doručeno:

12.07.2016 11:09:38 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.07.2016 11 :09:38 19.07.2016 14:26:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 21.07.2016 06:10 Kontrolu provedl:

20.07.2016 00:04

Benešová Klára