NS 21998/2013
Ěăuäš.

lířš _. _ šuššäí1 ĚĚEĚ_Ě.

EEE: a Š S. ää määă mi, .na .ăăm masu u. J. n-lůrumlülnmłhrł

. u... a + _ . . ..1... ___. . _| _. a. . i.

Ě.. m ŠĚ :áůääam m7: m Hmmm

1 E. .52mm zmínit.. :ĚĚE nr __ aEm mm Em. m _ ?gsm EmĚuEu mEm ...r una ?HHEM :š .1.

_|

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

"-J'v-'li--v-"lvl lvvv vvvv l lvl I 'vv-v Ilvvlv l l .vv-'vv

38lB-11 změna spl.kal., tisková skupina 17420-6/2016 LHŮTA Lhůta: 21.06.2016

38 INS 21998.rtf 2016/06/07 10:31 :47

JUDr. lng. Fronc Chalupecká anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72537426, ins. správce, ID: CHALUPEKRIS845514 1

Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Fronc Chalupecká-JUDr. Ing. anonymizovano Fronc Chalupecká, V korytech 972/12, 10000 Praha 10, CZ

ID DS: 6c9xuzx Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 07.06.201616:19:57

Renata Crhová 07.06.2016 20:10:13

Zprávu vypravil:

Doručeno:

07.06.2016 16:19:57 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.201616:19:57 07.06.2016 20:10:13

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.06.2016 07:00 Kontrolu provedl:

08.06.2016 02:21

Korberová KateřinaKONEC VÝPISU

Spisová značkaz381Identifikace dotazu:17420-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 13:54 Kontrolu provedl: Crhová Renata

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTYPľins. správce

Adresát: JUDr. Ing. Fronc Chalupecká anonymizovano , anonymizovano , 72537426, ins. správce

Údaje o schránce: typzpFo INSSPR

IČ:

ID DS:6c9xuzx

Název DS anonymizovano Fronc Chalupecká, firma: JUDr.

Chalupecká 72537426

Ing. IČ:

Adresa: V korytech 12/972, 10000 Praha 10, CZ

anonymizovano

ID:CHALUPEKRIS845514

Stav DS Přístupná

anonymizovano Fronc

1nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Sukup Zbyněk, nar. fyzická

28.08.1982, Typ: fyzická ID:SUKUP

Hledáno V DS:typ: FO, Zbyněk, 28.08.1982

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Sukup,ZBYN280882

1Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112RKSBR 381-B-Ref-VK:

I. Vyhotov originál usnesení o změně splátkového kalendáře dle vzoru změna.spl.kal.21998 s datem 7. června 2016

II. Usnesení zveřejní v insolvenčním rejstříku (do události zadej: usnesení o změně rozhodnutí soudu I. stupně /bez změny stavu/, do poznámky zadej: změna splátkového kalendáře) a zašli do datové schránky -dlužmkovi na korespondenční adresu dle usnesení (obálka I)

-insolvenční správkyni

KAL-DORUČENKY + 15 DNŮ

JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Samosoudkyně