NS 21923/2012mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivvvv I-v lv . .lvl Ilvlvvvl lv

57lB-105 USN-rozhodnutí VS Praha; |h. zpl, tisková skupina 89578-5/2016 LHŮTA Lhůta:

2 VSPH 895 2016-odvo|an 2016/05/25 12:07:24 JUDr. Heyduk Josef, IČ: 71329684, advokát, ID: HEYDUK JOSE 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Josef Heyduk-Heyduk Josef, JUDr., advokát, Májová 1150/32, 35002 Cheb, CZ ID DS: 4f2hjap

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 14:23:38

Veronika Halamová 27.05.2016 14:54:52

Zprávu vypravil:

Doručeno:

27.05.2016 14:23:38 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 14:23:38 27.05.2016 14:54:52

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 06:40 Kontrolu provedl: Bublová Jana

28.05.2016 02:05v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--lvvvvllvv vvv lvl vlvl v-vll .v I

57lB-105 USN-rozhodnutí VS Praha; |h. zpl, tisková skupina 89578-5/2016 LHŮTA Lhůta:

2 VSPH 895 2016-odvo|an 2016/05/25 12:07:24 VJV INSOLVENCE, v.o.s., IČ: 24318400, ins. správce, ID: VJV INS 1 Typ DS: P0

VJV INSOLVENCE, v.o.s., Révová 3242/3, 10000 Praha 10, CZ

ID DS: igfiinz

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 14:23:43

Veronika Halamová 31.05.2016 09:49:47

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.2016 14:23:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.05.2016 09:49:47 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

02.06.2016 07:37 Kontrolu provedl: Halamová Veronika

01.06.2016 00:19v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I vvvv-Ivl vvvv l lv v lvl' lv vvlvv-vvv .v lv

57lB-105 USN-rozhodnutí VS Praha; Ih. sz, tisková skupina 89578-5/2016 LHŮTA Lhůta:

2 VSPH 895 2016-odvoIan 2016/05/25 12:07:24 Mgr. Scholle anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66252270, ins. správce, ID: SCHOLLEPAVE750613 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Scholle-Mgr. anonymizovano Scholle, Bráfova 16, Třebíč, 674 01

ID DS: 5uuyicx

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 14:23:44

Veronika Halamová 30.05.2016 07:29:28

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.2016 14:23:44

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 07:29:28 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

01.06.2016 06:18 Kontrolu provedl: Mertelíková Barbora

31.05.2016 00:45v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vlvvlvvv l l vvv-lvvl 'VU-vv l 'vu- VÚV .vv

57lB-105 USN-rozhodnutí VS Praha; Ih. sz, tisková skupina 89578-5/2016 LHŮTA Lhůta:

2 VSPH 895 2016-odvoIan 2016/05/25 12:07:24 JUDr. Bláha Jaromír, IČ: 28509951, obch.náz. advokát, advokát, ID: BLÁHA_JARO 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Jaromír Bláha-JUDr. Jaromír Bláha, advokát, Prvního pluku 206/7, 18600 Praha 8, CZ ID DS: qgnhyds

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 14:23:49

Veronika Halamová 30.05.2016 13:31 :15

Zprávu vypravil:

Doručeno:

27.05.2016 14:23:49 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 14:23:49 30.05.2016 13:31 :15

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

01.06.2016 06:12 Kontrolu provedl: Mertelíková Barbora

31.05.2016 00:45v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivvle-v vlvlv lu.- vv--I-

57lB-105 USN-rozhodnutí VS Praha; Ih. sz, tisková skupina 89578-5/2016 LHŮTA Lhůta:

2 VSPH 895 2016-odvolan 2016/05/25 12:07:24

Krajské státní zastupitelství Ústí ,nad Labem-pobočka Liberec, IČ: 00026042, obch.náz. JUDr. Petr Vlach, organizace resortu, ID: KRAJSKE S 27

Typ DS: OVM

K rukám sp. zn. 4 KZC 59/2013

Krajské státní zastupitelství Ustí nad Labem, Dlouhá 1/12, 40001 Ustí nad Labem, CZ ID DS: ua9aeqr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 14:23:48

Veronika Halamová 27.05.2016 14:23:48

Zprávu vypravil:

Doručeno:

27.05.2016 14:23:48 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 14:23:48 27.05.2016 14:35:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 06:40 Kontrolu provedl: Bublová Jana

28.05.2016 02:06Spisová značkaz57IIdentifikace dotazuz89578-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 13:18 Kontrolu proved :ZHalamová veronika

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:5 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:5 adresátů přístupná DS:5 adresátůAdresátzJUDr. Heyduk Josef, IČ: Typľadvokát lDzHEYDÚK JOSE 2 71329684, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:4f2hjap Stav DS Přístupná

Název DS Josef Heyduk, firma: JUDr. Josef Heyduk, advokát, ev.Č. 10443 IČ: 71329684 Adresa: Májová 32/1150, 35002 Cheb, CZ nar. 17.04.1976

AdresátzJUDr. Bláha Jaromír, IČ: TYPľadvokát ID:BLÁHA__JARO_ 2 28509951, obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO ADVOK ID DS:qgnhyds Stav DS Přístupná

V

Název DS Jaromír Bláha, firma: JUDr. Jaromír Bláha , advokát, ev.c. 8799 IČ: 66248426 Adresa: Prvního pluku 7/206, 18600 Praha, CZ nar. 10.06.1974

V

Adresát:VUV INSOLVENCE, v.o.s., IC: Typ=ins. ID:VJV lNS 1 24318400, ins. správce SpráVce Údaje o schránce: typzpo ID DS:igfiinz Stav DS Přístupná

Název DS firma: VJV INSOLVENCE, v.o.s. IČ: 24318400

Adresa: Révová 3/3242, 10000 Praha

Adresát:M(c)r. Scholle anonymizovano , nar. Typ ins. lD:SCHOLLEPAVE7506 anonymizovano , IČ: 66252270, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:5uuyicx Stav DS Přístupná AdresátzKIajské státní zastupitelství TYPľorganizace IDszAJSKÉ S 27 Ústí nad Labem-pobočka Liberec, resortu

IČ: 00026042, obch.náz. JUDr. Petr Vlach, organizace resortu Údaje o schránce: typ:0VM ID DS:ua9aeqr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem IČ: 00026042

Adresa: Dlouhá 12/1, 40001 Ústí nad Labem, cz

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R