NS 21306/2015


nateI:

- Krajský sand v üstravě

'17.'1' :1:5 lh I1 IE " _'f h j.-.d,-._ ..1., . u u-m §63 o .;;._:__'1':I_--=;t;.':łi5ł$ă.j+łj i; i? Havllckuvu llílhl'EII 34 _ _.. . II.._._:_a I:: .l ..r.:. . 3:-:u dn u-~ w-h 3-?za 31 üstrava 6316 Dmadmätmhrlmnłml .=.:..': '6+ u-_'|.n.-r_-.'J-.-H-*r r-E1-'54-' ł

(PMWJIIIŮÍEHIFHWM ' a ' utmmmmmlcu Rum 11ml-

:4 . _.

I 'u'

lh: aid :" i HH ...... ..uni-..nn-h_r.lll1:ă::r: ._ u _ mmnmututpmüsllh V .i 'ł-

I ' I'í--J'uJmmufijunldmuřmtełe r .r . '-I . I_ I.: l ' 7* |'l|l|||*|| || l] ülÍlIlllµ'lHlllHNl |||l|il1| ||| ||||||||µ||||| Il W -' :x ?ąí-jg:: | | || i __-;_;_: i 1 1 a 3 1 45-I.-2 u 1 45-1 i

. INS 213053015 aus-um v5 má I .

.. I l. . I . ' ' 'ul' l --. |. I .L-. ' . _ . r.--I .. I-.-.-i i, n. __. I.-I' l i " ._--[ladí-e j CSDII'I'IJI'

'l' i:

npmammitmmmm--793 93 Brantice 3115 uúhłnídnbăl±iuiuímadudy ' '-:1. '-Hmm-m uíívanéschränlrm k. Ě "Fł'imlnµwüvajkímhmu ' '*

" h- Him mm f ' V? 'MB ?Era Q g a HO Q ' :TH-2: mmmwhm.: a#

" l' Q 1-Www" 15'-ą M ?U .ti Milánu-nimi! E lI'l'l' I-'Hl-..I' . '1.-1" ".. .Ill-'-'lat-.hullllil' lp... f ._-_|._ r .._-_ _ . h IIIIII-l-ł-l-l-l-l-l-l-'l-'l' ' . I l .r .wmłmmmmw-h' . . "*-F' "k !mm 'I 1.--s HF. .E

'. je;

!JŘ

-..-Ir-. ._ " 4.5:; ~

EI Iäiilka [písemnusmyla Mila ' li.. I. ::n-I "'r

-Krajský soud v üstravě

Havlíčkuw nábřeľí 34 E 'memh-:5%er _;'r '~"~ Eng.; 728 El üstrava l [6316 'BW m mw m . ' * " I ČE ®T W1_ uceummmsmlcu Rum 1'pr 'III'I-E..... k . .iůd-'l = I-IF? 'i 137m, aby sizäsilhu [písemmüł ' 1*-

:4 i:-'-.-.I_-r.-* _-

I _-"" r 5:. :ł'ä'gü-

_ :'.I'v .bar-513;' LF' #41''k m 1" u g ENIUHIJHWHUHMLINLNL úmluµum

-. II .1. ł.-u' ?S

Mar kéta Csumurmrá

T93 93 Brantice 3 Iů vühinídnhě, Inliuinhudud adresätmułfnněschränkrdle _

Jminuapřülłenímhajídúwłmdu 9: a

-F N apwímkmľw wc?

ł 1 ". '-r'-I' 'ah-::-:-s'ă-J'efw' "-ü-g :EI-

aaa-'-'11'-.'-®'

..'.J 'Ill.r..| l. :Fa-:HP: _.: __. _ fw. I' .'k'.:_"""-I ' I--" : l' i' _. ...5 ' 'ÉI'HŘ :HH: A?! "

.I-' u .4 u . ra-4-;._u ł. . Hmmm LK I' .čo a: 1 Html! I' x--ł-ců-IHL'ĚÍ'E-i'ä-í'ją± '- 133.. f ł_-minimum W x i' f IIIIIIIIII-I-I-I-I-I-I'IIII

. 'l am-a .ă

Spisová značkaz4OIIdentifikace dotazu:116316-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 06:42 Kontrolu provedl; Skupinová Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»bvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Csomor anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc ID:CSOMOR ONDŘ110285 l IČ: 87604604, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Csomor, Ond anonymizovano , 87604604 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Adresát:Csomorová Markéta, nar. Tbř» fyzická ID:CSOMOROMARK210489 l 21.04.1989, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Csomorová, Markéta, 21.04.1989 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R