NS 2080/2016
----1-5-I' ml-.uv ü u WWW

| 1 NIJIIUHHMÍIJIMIIWIUMMIIIJIHBIIUI lleílllljllllll

. zen. 67 INS 208012016 B-lü-usnesení mam.

'I'-n

Petr Prachař, 07.10.1934 Čisuvice 206 252 04 Čisuvice:mmmmăm WMMMIM

-Mamma-. musim

7mm# m. Hmmm

?za ' [HÍNIJIMIIWIUÍHWIIJIIIHWlłlthH Hmmm-

'k . zn. 67 [NS ZÚBÚÉDIG B-l 'El-usneseníDana DvaJan Prachař, 13.06.1989 Čisuvíce 143 2.52 04 Čisnvice.mmmuům

ušima-Mt

. .-mami-min-1mm

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-III-v--I Ivvv

Ivvv Iv-v . Ivvvlvlvvlvv

67lB-10-usnesení, tisková skupina 23427-5/2016 LHŮTA Lhůta: 11.06.2016

67 INS 2080-2016-B-10-s 2016/05/11 10:13:27 Ing. Mikeš anonymizovano , anonymizovano , IČ: 61048232, ins. správce, ID: MIKEŠ IVAN670616 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Mikeš-lng. anonymizovano Mikeš, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68

ID DS: pyvnca3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 11.05.201615:08:35

Zprávu vypravil: Mgr. Jana Beranová

Doručeno: 16.05.2016 08:44:28

11.05.2016 15:08:35 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

11.05.201615:08:35 16.05.2016 08:44:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 12:23 Kontrolu provedl:

17.05.2016 00:15

Metelcová Jana