NS 20291/2014


. .f'fár'răiť'ři-ÍW: . ._ :kg-efłäľľłz 11:. . .-_-'.-.'-.' L..

-l

.. *'1' '-"5' ~"' ~}: f"*"~".ľ':-{-' . EW* himapłilmmíwdänlíqgg '. 'I' '-II' _ _ 'l fr l. 11:1 ..-. 1.

~ BIEII Krajský sand v üstravě

Havlíčkovo nábřeží 34 T28 El Ústrmra.il

II' mmmmm

1

||||l|Hü

*5

mw" !u

37 [HS IŮIQIHŮIGI ľZI-EJ-mľhudnutí NS

lłllłlll|l mu"inngurpliułmu

5-5-2. :'-.r' I'Luděk Burdík

Hradecká 15 v T47 41 Hradec nad Muravicí-Eimruvice

._ :Í) Krajský send vüstrávě 'r ' Havlířkeve nábřeží 34 T2831 Ústl'ä'ľäl

-l "Iamm IIUIEIU 50975 mm

!gumu UL "51mm m. u; mnm w

5-E' ů-37 INS 1112911'2014 PZI-H-reáhüdnutí NS

i:Miluše Eurdíkevá

.V ...+ 1 hi.

4 :1*

4U . _-.:.---" ' -~ .w 'E-e = '

-..7 'IÍ'..!.-:""=v " ... '-.:..' -l".-.-._'Ž'-

Hrádeeká 15 _ 747 41 Hrádee nad Mnrávieí a Zimreviee

_ ..

. "r.2--

, . 55.5

:Museum-.1mm

Mammmäełmmr-__ -. uni th u.. I.-.u-'l'h *II-1'-|| mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvlvvvv v-vl l l v' lvqu Ivlvvvvvlvvlvvv

37lP22-23-rozhodnutí NS, tisková skupina 50975-512016 vsú Lhůta:

Rozhodnutí NSČR Mgr. Krakovka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 70312303, ins. správce, ID: KRAKOVKROMA720919 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Krakovka-Mgr. anonymizovano Krakovka, Jaklovecká 1249/18, Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00 ID DS: vczx8f9

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 11:25:09

Soňa Hanáková 18.05.2016 14:57:26

Zprávu vypravil:

Doručeno:

18.05.2016 11:25:09 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11 :25:09 18.05.2016 14:57:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 08:11 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01 :31

Mikulášková Anežka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-J'v...-..v. v.

37lvv vnlvlvvvulvv

P22-23-rozhodnutí NS, tisková skupina 50975-5/2016 vsú

Rozhodnutí NSČR

Lhůta:

Mgr. Straka Martin, advokát, ID: STRAKA MART 2

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 20

Martin Straka-Straka Martin, Mgr., advokát, Londýnská 674/55, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: 8aijtcv

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 11 :25:10 18.05.2016 11 :25:11

18.05.2016 11 :25:10 18.05.2016 11 :25:11

19.05.2016 08:35:40

24.05.2016 08:05 21.05.2016 00:31

Soňa Hanáková 19.05.2016 08:35:40

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Mikulášková Anežka