NS 2029/2015
'IF-"-r-_

WWWDÍHUW l Ž-udmnłlłl ' " 'i' '

11111111111111 I

'**' ' :1111 14111311.. nar. 15.11.1951

mamma 911 3311 11 *1111111111111Emummm 11111111 duwamu-pull-I HHHHHHHHHHHHH ..iu-H

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |H

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv I .vv-vv v .vv lvlvv v" lv lv Iv-vvlvlvvvlv

56|A-50 Kj, tisková skupina 37958-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 30.05.2016

Rozhodnutí NSČR Mgr. Voldřich Martin, IČ: 3172261, advokát, ID: VOLDŘICMART 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Martin Voldřich-Advokátní kancelář MARTIN VOLDŘICH, Gogolova 228/8, 11800 Praha 1, CZ ID DS: 4ka2r7

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 09:35:29

Jaroslava Kočová 24.05.2016 09:36:59

Zprávu vypravil:

Doručeno:

24.05.2016 09:35:29 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 09:35:29 24.05.2016 09:36:59

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

25.05.2016 11:11 Kontrolu provedl: Bartovská Karla

25.05.2016 01 :04

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-UI .WU-'vv' v-vl lvvv v" I UI lvl l-vvvvvvl

56IA-50 Kj, tisková skupina 37958-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 30.05.2016

Rozhodnutí NSČR UI'SO Group S.E., IČ: 29311004, právnická, ID: URSO GROU29311004 1 Typ DS: P0

Urso Group S.E., Plzeňská 1270/97, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: dqwanyw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 09:35:27 24.05.2016 09:35:28

Jaroslava Kočová 24.05.2016 09:46:22

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.05.2016 09:35:27 24.05.2016 09:35:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 09:46:22 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

25.05.2016 11:11 Kontrolu provedl: Bartovská Karla

25.05.2016 01 :04v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-lvl' Ivvv v .vv lvvvl vv-lv lvvlvlv Iuvv I

56IA-50 Kj, tisková skupina 37958-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 30.05.2016

Rozhodnutí NSČR Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1 Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ ID DS: fzpscyr

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 09:35:21

Jaroslava Kočová 24.05.2016 09:37:45

Zprávu vypravil:

Doručeno:

24.05.2016 09:35:21 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 09:35:21 24.05.2016 09:37:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 11:11 Kontrolu provedl:

25.05.2016 01 :04

Bartovská Karlav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- vavlvl lvvv lvvv v

56IA-50 Kj, tisková skupina 37958-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 30.05.2016

Rozhodnutí NSČR Mgr. Kubik Martin, IČ: 02703416, advokát, ID: KUBÍK MART 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 15

Martin Kubik-Mgr. MARTIN KUBIK, advokát, Havlíčkova 1100/20, 30100 Plzeň, CZ ID DS: 8gdhpvt

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 09:35:18

Jaroslava Kočová 24.05.2016 10:03:32

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.05.2016 09:35:18

Ev0: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:03:32 Ev11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

25.05.2016 11:11 Kontrolu provedl: Bartovská KarIa

25.05.2016 01 :04Spisová značkaz561Identifikace dotazu:37958-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 07:45 Kontrolu proved JÍKOČOVá Jaroslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:5 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupna DS:4 adresátůAdresát:M@r. Voldřich Martin, IČ: Typ advokát 1D:VOLDŘ1CMART 1 3172261, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:4ka2r7 Stav DS Přístupná Adresátx'Urso Group S.E., IČ: 29311004, Typľprávnická. IDzÚRSO CROU29311004 1 právnická Údaje o schránce: typ:PO ID DS:dqwanyw Stav DS Přístupná

Název DS firma: Úrso Group S.E. 1Č: 29311004 Adresa: Plzeňská 97/1270, 15000 Praha, CZ

Adresát:Administrace insolvencí CITY Typľins. IDzADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO ID DS:fzpsoyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/l716, 14000 Praha 4, CZ

AdresátzMgr. Kubík Martin, IČ: 02703416, Typľadvokát IDzKÚBÍK MART 1 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:8gdhpvt Stav DS Přístupná

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pron adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKubík anonymizovano , anonymizovano , IČ: Tbrw podnikajíc: IDzKÚBÍK JIŘÍ161161 2 48357103, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Kubík, J anonymizovano , 48357103 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R

OBČA NSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEG'IUM Burešová 20, 657 37 Brno tel.: 541 593 11I,fas: 541 218 304 e-maii: podatelna@nsoud.ezKrajskému soudu v Plzní ke sp. zn.: KSPL 56 I

V Brně dne 19. května 2016 sen. zn. 29 NSČR 66/2016

Po rozhodnuti o dovolání zasíláme originál a 6 stejnopisů rozhodnutí Nejvyššího soudu a originál záznamu o převzetí věci Nejvyšším soudem s tím, aby:

1/ originál rozhodnuti a originál záznamu o převzetí věci Nejvyšším soudem byly zažurnalizovány do procesního spisu Vašeho soudu,

2/ stejnopis rozhodnuti (který Nejvyšší soud již zveřejnil v insolvenčnírn rejstříku) byl zvláštním způsobem doručen dovolateli, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskěmu výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, ktere' (případně) vstoupilo do insolveněniho řízení (jejich zástupcům nebo zmocněneům).

NEJWššI souu Mgr. Milan P o 1 á s e k , v. r. občanskoprávní 3 wvídggmm předseda senátu

557 37 Brno @

. /M Za správnost vyhotovení: Monika Jeřáb ofPříloha: dle textu

3"". "Id-l"

.ji ,J' . . _ /vM/ e k' /J { 7.1 _ r of. ł n v* _ u k by? ::š .xf/Ě? HH#-ď 1 1111111111111111111111

L

. ,jri 1 J, _ Soud: KS v Płzni -vv:: w: 1.-' u L Doslo. 23.05.2016 08.50

Pooet stranfpríloh: 212 f# ł I l-_ J; .r p 1: l u ocet steino isu: B ' L1 inyř-i-.rvfi EÍĚÍ: p

*f W572::

'TL-...i__I--

POSTDU