NS 19898/2013
v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv! v- v-vvv lvvv v lv I'vl 'vu-'VI' II

42lB-28 usnesení VS, lh 2/11, LB, tisková skupina 20420-9/2015 LHŮTA Lhůta: 27.05.2016

3 VSPH 608 2015 zrušení o 2015/09/10 14:57:12 První konkursní v.o.s., IČ: 26424568, ins. správce, ID: PRVNÍ K 2 Typ DS: P0

První konkursní v.o.s., Severozápadní Il 306/32, 14100 Praha 4, CZ

ID DS: qk6rnke

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.11 .2015 13:37:01

Lucie Benešová 06.11.2015 13:41 :21

Zprávu vypravil: Doručeno:

06.11.201513:37:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.11.2015 13:41:21 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.2016 07:09 Kontrolu provedl: Kameníková Zdeňka

07.11.2015 02:01Spisová značkaz42IIdentifikace dotazu:20420-9/2015

Datum a čas provedení kontroly:06.11.2015 09:38 Kontrolu proved JIBenešová Lucie

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůV

AdresátzPrvní konkursní v.o.s., IC: 26424568, ins. správce Údaje o schránce: typzpo

Typľins. správce ID DS:qk6rnke

Název DS firma: První konkursní v.o.s.

IČ: 26424568

Adresa: Severozápadní II 32/306, 14100 Praha 4, CZIDzPRVNÍ K

Stav DS Přístupnánepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Čížkovská anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Čížkovská, Pe anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOID:ČÍŽKOVSPETRO41282 l

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 Z 1

AAM112R