NS 19726/2012


'-Iu mmmmlmnumu FL

*52??5"5*Z

1316-1*

BZ IHE iETZEHMZ-B-SB UBI'I.V$ z 28.4.: lh.szFatra Junová. nar. :11.05.1517 Płouănina 339 471 24 Ralsku

' ' WWTQA

H""" """ "' 024×.; r é mamma j?,

.I 1 '3 HWWEHHUW '[pr -'-III In*

T?5-5-'5 i 5 E Z ü 1 ü-i E2 !HS iETMD'IZ-B-SB UEI'IHS I 23:4.; Ih.zplD WWW# nwm... r . .. JII'IIEIIH' JU . El . 09.115.1959 'Hmmmü H 24 REIÉRÚ WWW _' 'mmmm mmmmľmcăjůpäj

.ăi/..ší /6

mms-nu. f\\

i mamma mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-vvlnv-vvvl 'UI-'UI l .vv v". l v Ivvvv .vv-vv

82l-B-38 Usn.VS z 28.4.; |h.zp|, tisková skupina 52775-5/2016 LHŮTA Lhůta:

2VSPH713_15.docx 2016/05/16 10:10:48 Mgr. Luštíková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72566787, ins. správce, ID: LUŠTÍKOJANA816212 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Luštíková-Mgr. anonymizovano Luštíková, třída Karla IV. 634/25, 50002 Hradec Králové, CZ ID DS: 8xudxqq

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 09:26:50

Zprávu vypravil: Kristýna Klokočníková

Doručeno: 23.05.2016 09:39:33

23.05.2016 09:26:50 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 09:26:50 23.05.2016 09:39:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 07:11 Kontrolu provedl:

24.05.2016 01 :09

Klokočníková KristýnaSpisová značkaz82IIdentifikace dotazuz52775-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 08:20 Kontrolu provedląíKlokočníková Kristýna

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Luštíková anonymizovano , nar. TYPľins. ID:LUŠTÍKOJANA8162 anonymizovano , IČ: 72566787, ins. SpľáVce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:8xudxqq Stav DS Přistupná Název DS anonymizovano Luštíková, rodné příjmení: Luštíková, firma: Mgr. anonymizovano Luštíková-Insolvenční správce IČ: 75566787

Adresa: Karla Čapka 13/60, 50002 Hradec Králové, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzJonová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická ID:JONOVÁ PETR200877 l fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Jonová, Pe anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzJon anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzJON JAR0090869 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Jon, Jaros anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R