NS 19200/2012
.1 1:1 Hmmm TH". mamma mm mm m u

1* 5 5 3 'i 1 ' 5 1 i' ..HI-. ..É-:l JM; r-u:: a: Ius1szumzn12 = üä 513.4.: -I . ' ..n-'i' 11

*k :f

mi. Dmumm .. Hmmm543%) Kamila Skuůmkă. nur. 2456.1 512 _ Partnltioe pod Ralskem 135mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vv-vvvlv I vlvv l lv vv l v III vvvlvvvvl-

82l-B-53 Usn. vs z 28.4.; |h.ZPL, tisková skupina 53341-5/2016 LHŮTA Lhůta:

2VSPH714_15.docx 2016/05/16 11:07:08 Mgr. Luštíková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72566787, ins. správce, ID: LUŠTÍKOJANA816212 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Luštíková-Mgr. anonymizovano Luštíková, třída Karla IV. 634/25, 50002 Hradec Králové, CZ ID DS: 8xudxqq

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.201612:13:05

Zprávu vypravil: Kristýna Klokočníková

Doručeno: 23.05.2016 12:38:04

23.05.2016 12:13:05 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.201612:13:05 23.05.2016 12:38:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 07:10 Kontrolu provedl:

24.05.2016 01 :38

Klokočníková KristýnaSpisová značka:82IIdentifikace dotazuz53341-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 11:08 Kontrolu proved JIKlokočníková Kristýna

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:1 adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Luštíková anonymizovano , nar. Typľins. ID:LUŠTÍKOJANA8162 anonymizovano , IČ: 72566787, ins. SpľáVce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:8xudxqq Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Luštíková, rodné příjmení: Luštíková, firma: Mgr. anonymizovano Luštíková-Insolvenční správce IČ: 75566787

Adresa: Karla Čapka 13/60, 50002 Hradec Králové, CZ anonymizovano nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Skočovská Kamila, nar. TST podnikajíc 1D:SKOČOVSKAM1240672 l 24.06.1972, IC: 68425597, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Skočovská, Kamila, 24.06.1972, 68425597 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R