NS 18630/2014mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-Ivlvlvvllvlvvlvvl v. lvvvlvllvvvllvvl

65|B-31 JS, tisková skupina 7109-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.05.2016

2VSPH811_15.docx 2016/05/04 09:56:13 Sládek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 62665031, podnikající F0, ID: SLÁDEK MART300670 1 Typ DS: F0

anonymizovano Sládek, Klatovská třída 1701/75, 30100 Plzeň, CZ

ID DS: x6hj9hn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 11.05.2016 15:54:02

Bc. Jiřina Šandorová 21.05.2016 15:54:02

Zprávu vypravil:

Doručeno fikcí:

11.05.2016 15:54:02 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

11.05.2016 15:54:02 21.05.2016 15:54:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

23.05.2016 09:22 Kontrolu provedl: Vrbová Lenka

22.05.2016 00:03KONEC VÝPISU

v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

65Ivlv .uv-vv v v l .vv UI I l v I l lv l Inuvnvvlv

B-31 JS, tisková skupina 7109-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 20.05.2016

2VSPH811_15.docx 2016/05/04 09:56:13 Plzeňská insolvenční, v.o.s., IČ: 29092914, ins. správce, ID: PLZEŇSK 2

Typ DS: P0

Plzeňská insolvenční v.o.s., Houškova 533/32, 32600 Plzeň, CZ

ID DS: sh2kvad

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

11.05.2016 15:54:04

11.05.2016 15:54:04

11.05.2016 17:35:48

16.05.2016 07:29 12.05.2016 02:28

Bc. Jiřina Šandorová 11.05.2016 17:35:48

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Vrbová Lenkav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvvvvllv llvvl lvl.. v 'I'vvvvl vvvvv

65IB-31 JS, tisková skupina 7109-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.05.2016

2VSPH811_15.docx 2016/05/04 09:56:13 Mgr. Stypa Kamil, IČ: 71334629, obch.náz. advokát, advokát, ID: STYPA KAMI 1 Typ DS: PFO_ADVOK

KamiI Stypa-Stypa Kamil, Mgr., advokát, Rubešova 162/8, 12000 Praha 2, CZ ID DS: 9gcfe3u

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 11.05.2016 15:54:02

Bc. Jiřina Šandorová 12.05.2016 02:33:56

Zprávu vypravil:

Doručeno:

11.05.2016 15:54:02 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

11.05.2016 15:54:02 12.05.2016 02:33:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 16.05.2016 07:29 Kontrolu provedl: Vrbová Lenka

13.05.2016 00:47Spisová značka:651

Identifikace dotazu:7109-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:11.05.2016 13:38

Kontrolu provedl: Bc.

Šandorová Jiřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátů

Adresát: Sládek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 62665031, podnikající FO FO Údaje o schránce: tyszO ID DS:X6hj9hn Název DS anonymizovano Sládek, rodné příjmení: Sládek IČ: Adresa: Klatovská třída 75/1701, 30100 Plzeň, CZ anonymizovano AdresátzPlzeňská insolvenční, v.o.s., TYPľins. IČ: 29092914, ins. správce SpľáVce

ID DS:sh2kvad

Plzeňská insolvenční v.o.s.

Údaje o schránce: typzpo

Název DS firma:

IČ: 29092914

Adresa: Houškova 32/533, 32600 Plzeň, CZ

AdresátníMgr. Stypa Kamil, IČ: 71334629, r-Hdpľadvokát

Obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ PFO_ADVOK ID DS:9gcfe3u Název DS Kamil Stypa, firma: Mgr. Kamil Stypa , IČ: 71334629 Adresa: Rubešova 8/162, 12000 Praha, CZ nar. 07.10.1974 advokát,

TYPľpodnikající ID:SLÁDEK MART300670

Stav DS Přístupná lDzPLZEŇSK

Stav DS Přístupná

ID: STYPA KAMI

Stav DS Přístupná ev.č. 10770

1nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

KSZPCPM Strana 1 z 1

AAM112R

'ň' ná/WI x ?i *31'119-4111 -' u*-05/: ..

.. ,111116110 Mar/M, já, 5:3,:

77)] 5) MMO :ad/f 71:1, 3-3.9