NS 18068/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvvvv v v--vl Illvv 'vlvvllvllva-vll

90l-A-66, usn. VS, tisková skupina 38196-5/2016 SOUDCE Lhůta:

1 vsph 713 2016 záloha za 2016/05/17 12:19:42 Mgr. lng. Diamant Michal, advokát, ID: DIAMANTMICH 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Michal Diamant-Mgr. lng. MICHAL DIAMANT, advokátní kancelář, Budečská 1028/16, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: fyp3v7a Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 07:12:35

Bc. Kamil Jakeš 24.05.2016 08:08:34

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.05.2016 07:12:34 24.05.2016 07:12:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 08:08:34 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

02.06.2016 09:59 Kontrolu provedl: Bc. Janotová Adéla DiS.

25.05.2016 00:54KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

"-J'v-'li--v-vlllv

90I

.vv vvlv-II lv lvl' I I 'uvvlvvvlv lvl'-

-A-66, usn. VS, tisková skupina 38196-5/2016

SOUDCE

Lhůta:

1 vsph 713 2016 záloha za 2016/05/17 12:19:42 Mgr. Wiedermann Michal, advokát, ID: WIEDERMMICH 2

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 2

Michal Wiedermann-Mgr. Michal Wiedermann, advokát, Bauerova 491/10, 60300 Brno, CZ

ID DS: gcdfvma

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 07:12:38

24.05.2016 07:12:38

24.05.2016 08:40:15

02.06.2016 09:59 25.05.2016 00:54

Bc. Kamil Jakeš 24.05.2016 08:40:15

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Bc. Janotová Adéla DiS.

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

90I-A-66, usn. VS, tisková skupina 38196-5/2016 SOUDCE Lhůta:

1 vsph 713 2016 záloha za 2016/05/17 12:19:42 Mgr. Jakubčáková Viera, advokát, ID: JAKUBČÁVIER 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 4

Viera Jakubčáková-Mgr. VIERA JAKUBČÁKOVÁ, advokát, Malátova 633/12, 15000 Praha 5, cz ID DS: vthvxu

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 07:12:43

Bc. KamiI Jakeš 24.05.2016 12:47:42

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.05.2016 07:12:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 12:47:42 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

02.06.2016 09:59 Kontrolu provedl: Bc. Janotová Adéla DiS.

25.05.2016 00:54

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivlvvlvvlv-vllvl lvl' vvvlv vv...

90I-A-66, usn. VS, tisková skupina 38196-5/2016 SOUDCE Lhůta:

1 vsph 713 2016 záloha za 2016/05/17 12:19:42 H3 Inženýrské Stavby, spol. s r.o., IČ: 60741619, právnická, ID: H3 INŽENÝ60741619 1

Typ DS: PO Číslo věřitele: 3

H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o., Brněnská 1002/27, 67801 Blansko, CZ ID DS: it89f3a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 07:12:42

Bc. KamiI Jakeš 25.05.2016 06:37:28

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.05.2016 07:12:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 06:37:28 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

02.06.2016 09:59 Kontrolu provedl: Bc. Janotová Adéla DiS.

26.05.2016 00:23Spisová značkaz9OIIdentifikace dotazuz38196-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 15:44 Kontrolu proved JŠBC. Jakeš Kamil

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná 08:4 adresátůAdresátzMgr. Ing. Diamant Michal, Typľadvokát IDzDIAMANTMICH 1 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:fyp3v7a Stav DS Přístupná Název DS Michal Diamant, firma: Mgr. Ing. MICHAL DIAMANT, advokátní kancelář 1Č: 04005431

Adresa: Budečská 16/1028, 12000 Praha 2, CZ nar. 22.09.1986

AdresátzMgr. Wiedermann Michal, advokát TYpľadvokát ID:WIEDERMMICH 2 Údaje o schránce: tyszFo_ADvoK 1D DS:ngfvma Stav Ds Přístupná Název DS MICHAL WIEDERMANN, firma: Mgr. MICHAL WIEDERMANN, advokát, ev.Č. 12662 1Č: 74434152

Adresa: Bauerova 10/491, 60300 Brno, CZ nar. 26.08.1980

Adresátszr. Jakubčáková Viera, advokát Typľadvokát IDzJAKUBČÁVIER 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:vthvxu Stav DS Přístupná

Název DS Viera JAKUBČÁKOVÁ, rodné příjmení: Hromadová, firma: Mgr. VIERA JAKUBCAKOVA, advokátka, ev.Č. 15842

1Č: 03430049 Adresa: Malátova 12/633, 15000 Praha, CZ nar. 03.03.1985

AdresátzH3 Inženýrské Stavby, spol. s TYPľprávnická ID:H3 INŽENÝ60741619 1 r.o., IČ: 60741619, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:it89f3a Stav DS Přístupná

Název DS firma: H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.

1Č: 60741619

Adresa: Brněnská 27/1002, 67801 Blansko, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R