NS 17701/2014
'1 '-41-DGMTHÍCHHUKŮU MI.

Igugmimmmmmunmmumn

1 ü-1 i 'HI IHE far-rumu EEE usnuaní

'* t: Ewřu'sítmzumí Raman Vybíral nmmämłmh " nar. JETS

*Hmmm* ?51 31 Jezernice 116 mmmunmm

.mmmmhmwůšáb'f Www*--9-us-2015 mnm-::mnm m

' 'II MWWÍEHMJWÚ

' ?l mmmummnmmmum

-ü-Eü'łů !i

1D EHS 1TTD1I2IJ14 EZB usmí

' t: anonymizovano Vybíral d rim-um..., l* I ' m 1' h nar. 19% n mmmm [pilin

ÍMMHŇIŇHM* Hmłumdfuniułuinłrďu 'łl'il-.-. .III-III'

Dummmmm ..

751 31 Jezernice 116

u. 'ES-E. EEG:

Hmm W

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv-v 'uv' vlvv 'nv' vv . v-vvvvlvvv-vv

10lB26 usnesení + B27 přípis, tisková skupina 710-6/2016 LHŮTA PM Lhůta: 20.06.2016 or. Ivo 2016/06/01 07:17:43,0L Ivo1a 2016/06/01 09:53:53 Mgr. Šocová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73117170, ins. správce, ID: SLEZÁKOBOHD775910 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Šocová-Mgr. anonymizovano Šocová, Gajdošova 4392/7, 61500 Brno, CZ ID DS: b7yyfne

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 01.06.201611:15:01

Zprávu vypravil: Kateřina Papoušková

Doručeno: 01.06.2016 11:15:26

01.06.2016 11 :15:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11:15:26 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

21.06.2016 08:52 Kontrolu provedl: Lorencová Eva

02.06.2016 01 :25Spisová značka:IOIIdentifikace dotazu:710-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 09:59 Kontrolu provedl; Papoušková Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Šocová anonymizovano , nar. TYPľins. ID:SLEZÁKOBOHD7759 anonymizovano , IČ: 73117170, ins. správce správce Údaje O schránce: typ PFO_INSSPR 1D DS:b7yyfne Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Šocová, firma: Mgr. anonymizovano Šocová IČ: 73117170 Adresa: Gajdošova 7/4392, 61500 Brno, CZ anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Výbíral anonymizovano , anonymizovano , T31 podnikajíc: ID1VYBÍRALROMA030673 1 IČ: 70026840, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Vybíral, Ro anonymizovano , 70026840 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Adresát:Výbíral anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická ID:VYBÍRALLIBO300176 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Vybíral, Li anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112RKSOL 10 I

VK: usn. Doruč D, IS, osobě dle výroku, IR IS dále sděl, že návrh kupní smlouvy obsahuje početní chybu V počtu splátek Kal 3M

V Olomouci dne 1.6. 2016 V Mgr. Bronislav Slahař samosoudce