NS 17650/2014mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I-Ivvlvvv vvvvl .vv

I-vlvl I 'vv-VII..-

42lusn.VS B-31 VSÚ, tisková skupina 13789-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

1VSPH222715.docx 2016/05/05 13:20:56 JUDr. Bursík Jaroslav-advokát, advokát, ID: BURSÍK JARO 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Jaroslav Bursík-Bursík Jaroslav, JUDr., advokát, Belgická 196/38, 12000 Praha 2, CZ ID DS: nthv7w

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 11.05.201613:04:56 11.05.201613:04:57

Petra Havlíčková 18.05.2016 18:46:35

Zprávu vypravil: Doručeno:

11.05.201613:04:56 11.05.201613:04:57

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 18:46:35 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:21 Kontrolu provedl:

19.05.2016 00:07

Lenhartová Ivanav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

42I

'vlvnvlvvl III-II usn.VS B-31 VSÚ, tisková skupina 13789-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 10.06.2016

1VSPH222715.docx 2016/05/05 13:20:56 česká insolvenční v.o.s., IČ: 28810341, ins. správce, ID: ČESKÁI 1

Typ DS: P0

česká insolvenční v.o.s., Fráni Šrámka 1139/2, 50002 Hradec Králové, cz

ID DS: zehxa8u

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

11.05.201613:04:57 11.05.201613:04:58

11.05.201613:04:58

11.05.2016 13:54:41

12.05.2016 06:58 12.05.2016 01 :49

Petra Havlíčková 11.05.2016 13:54:41

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Havlíčková Petrav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v-vvlvvvllv vvvl l l lvl vvv vv I-v-vvlvvvv

42Iusn.VS B-31 VSÚ, tisková skupina 13789-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

1VSPH222715.docx 2016/05/05 13:20:56 PPF banka a.s., IČ: 47116129, právnická, ID: PPF BANKA47116129 1

Typ DS: PO Číslo věřitele: 5

PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 16000 Praha 6, CZ

ID DS: iqurp8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 11.05.201613:05:10

Petra Havlíčková 12.05.2016 03:36:15

Zprávu vypravil: Doručeno:

11.05.201613:05:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 03:36:15 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 13.05.2016 11:05 Kontrolu provedl: Havlíčková Petra

13.05.2016 00:35Spisová značka:42IIdentifikace dotazu:13789-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:11.05.2016 10:10 Kontrolu proved :ZHavlíčková Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzJUDr. Bursík Jaroslav-TYPľadvokát IDzBURSÍK JARO 2 advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:nthv7w Stav DS Přístupná

Název DS Jaroslav Bursík, firma: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát, ev.č. 9822 IČ: 69181560 Adresa: Belgická 38/196, 12000 Praha, CZ nar. 07.05.1975

Adresátzčeská insolvenční v.o.s., IČ: TYPľins. ID:ČESKÁ I l 28810341, ins. správce SpráVce Údaje o schránce: typzpo ID DS:zehxa8u Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká insolvenční v.o.s. IČ: 28810341

Adresa: Fráni Šrámka 2/1139, 50002 Hradec Králové, CZ

AdresátzPPF banka a.s., IČ: 47116129, TYPľprávnická IDzPPF BANKA47116129 l právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:iqurp8 Stav DS Přístupná

Název DS firma: PPF banka a.s.

IČ: 47116129Adresa: Evropská l7/2690, 16000 Praha, CZnepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů

z toho DS nenalezena prozo adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08