NS 17629/2015


-"7 5_"'"" '" °" ml!-

J!IIILHIIJEMIJHQMQIIIMIIUWIIIJIMIIILHIů _ a *l

. zn. GE !NS 1762912015 A-Zű-mzhüdnuti VS

'-u-

Jaruslmr Hůzl, 06.04.19?? Pnlní 4D!)

281 [IZ Cerheniee-Immmůpłm mümmkm

--MMMM hmmm

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v. I v-vv "vv lvu lv .v I I-vvll I 'vv' v

68lA-26-rozhodnutí VS LHŮTA

JK, tisková skupina 17238-5/2016 Lhůta: 02.06.2016

1VSPH193015.docx 2016/05/09 10:10:09 lng.Zůza anonymizovano , anonymizovano , IČ: 64558843, ins. správce, ID: ZŮZA TOMÁ650601 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Zůza-lng. anonymizovano Zůza, Kodaňská 45, Praha 10, 101 00

ID DS: hjjynrh

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 15:01 :32 13.05.2016 15:01:32

Zprávu vypravil: Jana Kvapilová

Doručeno: 13.05.201615:11:01

13.05.2016 15:01:32

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 15:11 :01 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:35 Kontrolu provedl:

14.05.2016 02:20

Pohanková Pavlína