NS 17520/2013


MNT? ~ inu-LLM.; .-F' .. mmmnu, WW IJHMIIIJHMM mnm

*545 31 5-2ü16~1U*

_'.

Pr'öiia kao

57 !HS 17520! 21113 8-25 usnesení VS Praha.. h. ZPL

Zdeňka Svahodwá 14.12.1951 V Parku.: 831

4;'3 DI Nový Bor .planu-alu; míní.' *Hi*th -Minimi-

.mu-!mnm mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvv-vv

UI lvl vv lvvv vvv 'vv Ivlv lvl."

57lB-26 usnesení VS Praha, lh. ZPL, tisková skupina 54831-5/2016 LHŮTA Lhůta:

1_VSPH_1419_2015.docx 2016/05/16 13:52:49 Mgr. Luštíková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72566787, ins. správce, ID: LUŠTÍKOJANA816212 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Luštíková-Mgr. anonymizovano Luštíková, třída Karla IV. 634/25, 50002 Hradec Králové, CZ ID DS: 8xudxqq

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 09:00:56

Barbora Mertelíková 23.05.2016 09:39:33

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 09:00:56 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 09:00:56 23.05.2016 09:39:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 08:36 Kontrolu provedl: Mertelíková Barbora

24.05.2016 01 :06