NS 17311/2014mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- vvvlvllvllv lvu-'lvl'

.lvu-vv l

42lusn. VS B-31 lh., tisková skupina 25752-5/2016 LHŮTA Lhůta: 19.06.2016

4 VSPH 434-2016 včasnost 2016/05/11 07:56:57 Mgr. Červinka Martin, advokát, ID: ČERVINKMART 5 Typ DS: PFO_ADVOK

Martin Červinka-Mgr. Martin Červinka, advokátní kancelář, Čechova 396, 56002 Česká Třebová, CZ ID DS: xcghz89

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

19.05.2016 15:50:04 19.05.2016 15:50:05

Petra Havlíčková 19.05.2016 15:51 :19

Zprávu vypravil: Doručeno:

19.05.2016 15:50:04 19.05.2016 15:50:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.2016 15:51:19 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.05.2016 05:40 Kontrolu provedl:

20.05.2016 02:27

Lenhartová Ivana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

42lusn. VS B-31 LHŮTA v! vvv lvvlv "-v- vv Il' lh., tisková skupina 25752-5/2016

Lhůta: 19.06.2016

4 VSPH 434-2016 včasnost 2016/05/11 07:56:57 Mgr. Linha anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66251354, ins. správce, ID: LINHA TOMÁ741110 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Linha-Mgr. anonymizovano Linha, Trojanova 18, Praha 2, 120 00

ID DS: sdtx9m3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

19.05.2016 15:50:02 19.05.2016 15:50:03

19.05.2016 15:50:03

19.05.2016 15:57:08

20.05.2016 05:40 20.05.2016 02:27

Petra Havlíčková 19.05.2016 15:57:08

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Lenhartová IvanaSpisová značkaz42IIdentifikace dotazu:25752-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 13:40 Kontrolu proved :ZHavlíčková Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů

AdresátzMgr. Linha anonymizovano , nar. Typľins. ID:LTNHA TOMÁ7411 anonymizovano , IČ: 66251354, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_TNSSPR TD DS:sdtx9m3 Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Linha, firma: anonymizovano Linha-Insolvenční správce TČ: 66251354 Adresa: Trojanova /18, 12000 Praha 2, CZ anonymizovano Adresát:Mbr. Červinka Martin, advokát Typľadvokát TDzčERVTNKMART 5 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:xoghz89 Stav DS Přístupná Název DS MARTIN ČERVTNKA, firma: Mgr. MARTIN ČERVTNKA, advokát, eV.č. 12428 TČ: 61207390 Adresa: Čechova /396, 56002 Česká Třebová, CZ nar. 07.03.1975nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Strana 1 z 1

Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády 218, PSČ 502 08

AAM112R